Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Andenæsgårdene Bærum AS 28. april 2021 for Helgerudkvartalet gnr. 7, bnr. 244 med flere, i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur innenfor områdereguleringen for Sandvika sentrum øst.

Utbyggingsavtalen for Helgerudkvartalet finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 21/5751.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 31. mai 2017 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 11/7431.