Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Attivo Bolig Sandvika AS den 6. mars 2019 for Elias Smiths vei 20 med flere i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Utbyggingsavtale Elias Smiths vei 20 med flere, finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 18/26077.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 31. mai 2017 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 15/127663, PlanID: 2015012.