Dagens brygge skal rives og den nye knyttes sammen med elvepromenaden.

Brambanis vei stenges

Fra uke 8 til og med 3. mai vil Brambanis vei - veien ut mot Kadettangen - stenges for biltrafikk i ukedagene. Det vil bli etablert parkeringsplasser til berørte i ro- og kajakk-klubben, Bærum sportklubb, Tyrving og Utekontakten, men det vil ikke være parkeringsmuligheter for publikum i ukedagene.

Skiltplan ny Rigmorbrygge

Gående vil bli ledet på østsiden av Kadettangen.

Stenging Brambanis vei gangtrase

Hva skal vi gjøre?

Januar 2023 startet prosjektet med å rive og bygge ny Rigmorbrygge og ferdigstille veien mellom Sandviksveien og Brambanis vei. Da elvepromenaden ble bygget var det en liten del som ble stående igjen. Det er dette området mellom elvepromenaden og gjestebryggen som nå skal ferdigstilles.

Illustrasjon ny Rigmorbrygge

Hvordan gjør vi det?

Dagens brygge i betong rives og det bygges en ny brygge i betong, stål og med et toppdekke av royalimpregnert furu, tilsvarende som elvepromenaden. Den nye delen av promenaden blir 2,5 m bred, hvilket er noe smalere enn Elvepromenaden. Videre blir det etablert grøntområder og gjennomgående fortau.

Når er det ferdig?

Planlagt ferdigstillelse er juni 2023.

Kontaktpersoner