Dagens brygge skal rives og den nye knyttes sammen med elvepromenaden.

Hva skal vi gjøre?

Januar 2023 startet prosjektet med å rive og bygge ny Rigmorbrygge og ferdigstille veien mellom Sandviksveien og Brambanis vei. Da elvepromenaden ble bygget var det en liten del som ble stående igjen. Det er dette området mellom elvepromenaden og gjestebryggen som nå skal ferdigstilles.

Illustrasjon ny Rigmorbrygge

Hvordan gjør vi det?

Dagens brygge i betong rives og det bygges en ny brygge i betong, stål og med et toppdekke av royalimpregnert furu, tilsvarende som elvepromenaden. Den nye delen av promenaden blir 2,5 m bred, hvilket er noe smalere enn elvepromenaden. Videre blir det etablert grøntområder og gjennomgående fortau.

Når er det ferdig?

Elvepromenaden og veien mellom Sandviksveien og Brambanis vei ble ferdigstilt i juni 2023.

På grunn av store bevegelser i flytebryggen når Rigmor går fra land, må løsningen omprosjekteres.

Kontaktpersoner