Fem dekar med nye promenader, gater og plasser er skapt for at Sandvika skal bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid.

Her kan du følge med på byggingen av elvepromenaden.

Hvor er elvepromenaden?

Elvepromenaden strekker seg langs Sandvikselva fra Kadettangen til Løkkehaven.

Hva er planen?

Den nye elvepromenaden danner en nesten halv kilometer lang, myk linje langs Sandvikselva. Nedre promenade er en brygge, som er fordelt på to til tre nivåer. Hovedhensikten med dette er nærhet til vannet. Folk skal kunne sitte på bryggekanten med beina i vannet, småbåter skal kan legge til og kajakker settes på vannet.

Øvre promenade består av sambruksgatene Brambaniveien og Løkketangen med en mørk steinparkett. På hver side av Rådhusbroen ligger de nye slottstrappene av larvikitt. Blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en bugnende Rådhushage. Rabatten mellom øvre og nedre promenade rommer sjeldne og kalkkrevende oslofjordplanter.

Hva skjer?

Elvepromenaden åpner for publikum i desember 2019. Det vil fortsatt pågå anleggsarbeider langs strekningen. Offisiell åpning blir sommeren 2020.

Kjøremønster i området

  • Kinoveien er stengt nedenfor innkjøringen til BAKgården, slik at innkjøring til private parkeringshus er tilgjengelig. Parkeringsplassene på begge sider i Kinoveien er ikke tilgjengelig. Det er fortsatt mulig for fotgjengere og syklister å benytte fortau langs Kinoveien og over Kinoveibroen.
  • Rådmann Halmrasts vei er enveiskjørt fra Sandvika stasjon mot rådhuset.
    Adkomst til Rådmann Halmrasts vei er via Willy Greiners vei, eller Åmotbakken ved Løkketangen. Kjøretøy over 3,2 meter må benytte adkomst via Åmotbakken på grunn av høydebegrensning under jernbanelinjen. 
  • Brambanis vei er stengt for gjennomkjøring fra Kinoveibroen til Rigmorbryggen. 

Her kan du se oversiktsplan over elvepromenaden (pdf).