Elvepromenaden i Sandvika

Fem dekar med nye promenader, gater og plasser er skapt for at Sandvika skal bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid.

Hvor er elvepromenaden?

Elvepromenaden strekker seg langs Sandvikselva fra Kadettangen til Løkkehaven.

Hva er planen?

Den nye elvepromenaden danner en nesten halv kilometer lang, myk linje langs Sandvikselva. Nedre promenade er en brygge, som er fordelt på to til tre nivåer. Hovedhensikten med dette er nærhet til vannet. Folk skal kunne sitte på bryggekanten med beina i vannet, småbåter skal kan legge til og kajakker settes på vannet.

Øvre promenade består av sambruksgatene Brambaniveien og Løkketangen med en mørk steinparkett. På hver side av Rådhusbroen ligger de nye slottstrappene av larvikitt. Blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en bugnende rådhushage. Rabatten mellom øvre og nedre promenade rommer sjeldne og kalkkrevende oslofjordplanter.

Hva skjer?

Elvepromenaden åpnet for publikum i desember 2019. Det var offisiell åpning i august 2020.

Elvepromenaden – et smykke for Sandvika by

Etter flere års planlegging og gjennomføring, oppsummeres nå prosjekt Sandvika elvepromenade, som strekker seg langs Sandvikselva fra Kadettangen til Løkkehaven.

 - Elevpromenaden er blitt et smykke for Sandvika by, som innbyggere og besøkende virkelig har satt pris på, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Hun legger til: - Det er også ekstra hyggelig at prosjektet er gjennomført i henhold til tid og budsjett, selv med krevende forhold med både lav vannstand og isgang i elven.

Elvepromenaden dag
Foto: Tomasz Majewski

Den nye elvepromenaden danner en nesten halv kilometer lang, myk linje langs Sandvikselva. Nedre promenade er en brygge, som er fordelt på to til tre nivåer. Hovedhensikten med dette er nærhet til vannet. Folk skal kunne sitte på bryggekanten med beina i vannet, småbåter skal kan legge til og kajakker settes på vannet.

Øvre promenade består av sambruksgatene Brambaniveien og Løkketangen med en mørk steinparkett. På hver side av Rådhusbroen ligger de nye slottstrappene av larvikitt. Blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en bugnende rådhushage. Rabatten mellom øvre og nedre promenade rommer sjeldne og kalkkrevende oslofjordplanter.

Elvepromenaden kveld
Foto: Tomasz Majewski

Utbygging etter plan og budsjett

Byggingen av Elvepromenaden har stort sett gått etter planen, selv med utfordringer knyttet til varierende vannstand og isgang i elva under anleggstiden. Det var spesielle krav til anleggsgjennomføring av hensyn til fiskens gang i elva. Det ble ikke registret noen fiskedød som følge av anleggsarbeidet.

Prosjektkostnadene fra planleggings oppstart i 2015 til gjennomføring er på 180 millioner kroner (avrundet) som er under budsjettramme på 181.7 millioner kroner. «Prosjekt Sandvika elvepromenade» startet opp i januar 2018 og ble avsluttet i 2020.

Etter over 2 års aktiv bruk, bedømmer kommunedirektøren at anlegget har svart til forventningene, noe som også bekreftes av befolkningens aktive bruk og tilbakemeldinger gjennom de to årene som anlegget har vært tilgjengelig.

Prosjekteier i Bærum kommune har vært Byprosjekter. Prosjektledelsen har vært ved Prosjektenheten. Entreprenør har vært Steen & Lund as.

Les sluttrapporten om Elvepromenaden februar 2023 her (2 MB pdf)