Bryn og Hammerbakken skole oversiktsbilde

Bryn og Hammerbakken skole består i dag av to avdelinger - avdeling Bryn med elever på 1.-7. trinn og avdeling Hammerbakken med 1.-4. trinn. Nå skal det utredes et skoleanlegg på tomten til avdeling Bryn som gir rom for alle klassene til Bryn- og Hammerbakken skole.

Skolen har hatt felles ledelse siden 2005. Bryn og Hammerbakken skoler ble sammenslått til en skole i 2013 (planlagt og forankret i Hovedutvalg for barn og unge sak 004/13, 22.01.2013). 

I 2018 besluttet kommunestyret at de to avdelingene skal slås sammen fysisk (KST 076/18). Det skal nå utredes et skoleanlegg på tomten til avdeling Bryn som gir rom for alle klassene til Bryn- og Hammerbakken skole. Det skal også vurderes å bygge ny flerbrukshall. 

I tråd med Bærum kommunes klimastrategi vurderes to alternativer: enten rehabilitering og utvidelse av eksisterende skole, eller riving av eksisterende skole for å bygge nytt skoleanlegg.

Det er planlagt at skolen står klar til skolestart høsten 2027. 

Den nye skolen som lokalmiljøets møtested

Skolebygg og uteareal er en viktig lokal møteplass der man kan legge til rette for et aktivt og attraktivt lokalmiljø også utenom undervisningstiden.

Vi ønsker i første omgang å kartlegge hvilke behov nærmiljøet har, og vil ha innspill fra nabolaget. I lenken under finner du en spørreundersøkelse der du kan komme med innspill.

Spørreundersøkelse om den nye skolen som lokalmiljøets møtested

Status og fremdrift

Prosjektet er helt i startfasen. Vi kaller dette konseptfase. Nå jobber vi med å identifisere behov, mål og krav for prosjektet. Planen er at skolen skal stå klar til skolestart høsten 2027.

Tentativ fremdriftsplan Bryn og Hammerbakken skole

Stedsanalyse

Her finner du stedsanalysen (pdf)

Hva skjer med avdeling Hammerbakken?

Det er ikke avklart hva byggningsmassen til avdeling Hammerbakken skal brukes til i fremtiden. Det er ikke en del av dette prosjektet, men vi tar gjerne imot innspill til ønsket fremtidig bruk. Send e-post til post@baerum.kommune.no merket "22/9330 Avdeling Hammerbakken Innspill til fremtidig bruk".

Kontaktpersoner