Kadettangen 22

Kadettangen: Et område med muligheter: Placemaking ved å etablere et møtested for alle generasjoner - med et 10 års perspektiv. Bli med å gi nytt liv til porten ut til Kadettangen!

Hva skal Kadettangen 22 bli?

Bærum kommune ønsker å skape mer liv og et godt miljø i Sandvika by. Et byliv som treffer mennesker i alle aldre og med ulike interesser. Samtidig er det et stort behov for å aktivisere ungdom og skape et sted de kan oppholde seg og som de kan føle tilhørighet til.

adettangen site 22-24 mindre ramme

Illustrasjoner og bilder til inspirasjon

Salt/Oslo Foto:Endre Lohne Rodeo arkitekter Mue Bon og Alex Face PunktFornebu.no PunktFornebu.no MA059  - Kontener MA 059 - Kontener hr14 Bilde under bro 100CZINA Gdansk/Polen 1 100CZINA Gdansk/Polen 2

Hvor er Kadettangen 22?

Kadettangen 22 ligger mellom E18. Kadettangen og Elvepromenaden.

omriss
omriss

Hvorfor ønsker kommunene å utvikle Kadettangen 22?

Bærum kommune ønsker å skape mer liv og et godt miljø i Sandvika by. Et byliv som treffer mennesker i alle aldre og med ulike interesser.

Kadettangen og elvepromenaden

Kadettangen med flotte park- og badeområder og brygger for båtliv har vist seg å bli et veldig positivt tilskudd til Sandvika sentrum. Halvøya blir brukt av alle generasjoner til både aktivitet og rekreasjon.  

Elvepromenaden er også et vakkert og naturlig tilskudd i utformingen av Sandvika. Sandvikselva har blitt en enda mer naturlig del av byen vår da den knytter byen til vannet. 

Kommunen ønsker at Kadettangen 22 skal koble byen sammen med Kadettangen og Elvepromenaden. Området fungerer i dag som en parkeringsplass og eksisterende vei planlegges og legges om.   

Elvepromenaden Dronninga landskap
Elvepromenaden Dronninga landskap

Hva er føringene i prosjektet?

Utviklingen av midlertidig byrom på Kadettangen 22 skal være en naturlig del av utviklingen av Sandvika, og være et supplement til allerede eksisterende tilbud i området

Midlertidig prosjekt

Aktivisering av området har en midlertidighet på ca 10 år, og området skal primært sett kunne brukes hele året. Kommunen har til hensikt å tilrettelegge for utendørsaktiviteter for ungdom på deler av området. Resterende areal fristilles til privat aktør, for utvikling av byrettede funksjoner, som servering og annen lignende aktivitet.  

En del av utviklingen av Sandvika

Utviklingen av midlertidig byrom på Kadettangen 22 skal være en naturlig del av utviklingen av Sandvika, og være et supplement til allerede eksisterende tilbud i området. Aktivisering av området har en midlertidighet på ca. 10 år. Området skal primært kunne brukes hele året.

Kommunen har til hensikt å tilrettelegge for utendørsaktiviteter for ungdom på deler av området. Resterende areal fristilles til privat aktør, for utvikling av byrettede funksjoner, som eksempelvis servering og annen lignende aktivitet.

Når planlegges det at Kadettangen 22 tas i bruk?

Utviklingen av Kadettangen må skje over tid. Det er fortsatt gjenstående arbeider med helhetlig kobling mellom elvepromaden og bryggen på Kadettangen/Rigmorbrygga. I tillegg er det behov for å forbedre adkomst for blant annet uttrykningskjøretøy ut mot Kadettangen.

For å sikre at et tilbud kan etableres raskt, foreslås det derfor at utviklingen skjer i 2 faser:

Fase 1 – sommeren 2021

Det er ønskelig å skape positiv oppmerksomhet rundt området og denne fasen vil være innledende og fungere som et «kick offBærum Kommune ønsker allerede i mai/juni 2021 å legge til rette for aktivitet ved å gi området et løft.  

Det skal vurderes å tilrettelegge med enkle tiltak som plassering av elementer, sittegrupper, belysning, maling av bakkeplan eller gatekunst, som vil være med på å gi området en oppgradering. Det kan også være mulighet for å legge til rette for en fleksibel og åpen plass slik at man kan invitere inn aktører med food trucks og pop-up tilbud.  

Mulighetsrommet for tomten er i fase 1 på omlag 1,3 daa. 

Fase 2

Kommunen har planer om å legge om veien.Dermed vil Kadettangen 22 kunne utvides. Mulighetsrommet vil bli på ca 1,8 daa.

Fase 2 av prosjektet vil trolig settes i gang våren 2022. Da ønsker kommunene at byrommet er fylt med et utvidet tilbud med mer permanente løsninger. Nå skal innholdet ha tatt form med innhold, installasjoner og programmering. Områdets potensiale skal frem!  Dette ønsker kommunen at en aktør utvikler og etablerer, med kommunen som samarbeidspartner. 

Kan dette bli et prosjekt med fokus på ombruk og gjenbruk?

I Bærum Kommunes Klimastrategi legges det vekt på gjenbruk og ombruk av materialer. Kommunen ønsker å se på muligheten for å skape et prosjekt der gjenbrukte materialer blir brukt. Plassering av blant annet møbler, installasjoner og  kontainere kan huses på Kadettangen 22, enten midlertidig eller i påvente av ny bruk.

Dette vil være et tilskudd i Bærum kommunes klimakloke satsning.

Hva skjer nå?

Vi inviterer i første omgang selskaper, organisasjoner, ildsjeler og næringslivsaktører som har en interesse for å etablere og drifte dette midlertidige prosjektet til et frokostwebinar/markedsdialog den 8. Mars kl 08.30-09.30. Her vil kommunen presentere ide og hensikt og hvor aktører/private driftere kan gi innspill til kommunen. Vi ønsker å høre fra dere!  

Webinar

Det ble holdt et webinar/et morgenmøte på Teams i form av en markedsdialog med aktører som er interessert i å utvikle området, sammen med kommunen. I webinaret ble det informert om prosjektet. Kommunen ønsker spørsmål og innspill fra aktørene. 

Her finner du presentasjonen som ble vist i møtet.

En åpen dag 

10. mars inviterer vil interessenter til å kontakte oss på telefon og mail om dere har ideer dere vil ta opp med oss, om dere har spørsmål eller om det ellers er noe dere vil ha avklart. 

Milepæler

  1. 23. februar Invitasjon til markedsdialog
  2. 8. mars Webinar klokken 08.30-09.30
  3. 10. mars "Åpen dag" - mulighet for å stille spørsmål, komme med innspill
  4. 19. mars Frist for innlevering av innspill på e-post
  5. 2. kvartal Politisk behandling
  6. 2. kvartal Inngåelse av kontrakt med privat aktør
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Behandling om prosjektet

Prosjektet skal til behandles politisk 2. kvartal 2021. Der besluttes den videre utviklingen av Kadettangen 22 .

Kommunen vil deretter inngå kontrakt med en samarbeidsaktør.

Svarfrist 12. mars

Frist for å svare oss er 12. mars via e-post med generelle innspill og ideer. Deretter ber vi interessentene kort presentere ide med informasjon om mulige aktiviteter og utførelse, gjerne ved bilder og tekst.

Hvem i kommunen er engasjert i prosjektet?

Prosjektleder fra Eiendom vil lede oppdraget fra kommunens side. Blant annet kultur, skole, tekniske tjenester samt ungdom og fritid bidrar i prosessen.

Medvirkning: Hva kan jeg gjøre for å bli med i prosessen?

Kommunen har vært opptatt av å få gode innspill fra kommunens innbyggere, og har derfor invitert til flere treffpunkter.

Idedugnader med ungdom

15. mai og 20. august 2020 gjennomførte kommunen i idedugnader. Vi ønsket å få innspill fra interne og eksterne interessenter. Oppgaven var: Hva kan et midlertidig initiativ for Kadettangen være? Her kan du lese innspillene som kom fra disse to idedugnadene. Lenke kommer.

9. juni 2020 var ungdomsrådet på befaring på Kadettangen 22. Ungdomsrådet ble utfordret på innspill på løsninger som kan bidra til at ungdommen aktiviseres. I ungdomsrådet 4. november 2020 ble «Byutvikling i Sandvika med midlertidig utendørs tilbud for blant annet ungdom» behandlet. Her kan du lese mer om innspillene fra ungdommene. Lenke til saken. Oppfølging av flere tiltak for ungdommen andre steder i Sandvika skjer i egen prosess.

Medvirkning underveis i utviklingen av området

Ytterligere medvirkning i forkant av og underveis i utviklingen av området vil være nødvendig for at området tilrettelegges slik at innbyggerne opplever at tilbudet treffer deres behov. Underveis i prosjektet kan det bli aktuelt å invitere til aktiviteter der innbyggere kan samhandle i prosjektet. Disse aktivitetene blir formidlet blant annet her.

Prosjektleder fra Eiendom vil lede oppdraget. Det er bred deltagelse i prosjektet: Blant annet kultur, skole, tekniske tjenester, samt ungdom og fritid har bidratt.

 

Kontaktpersoner

Ingrid Aagenæs

prosjektutvikler

ingrid.aagenaes@baerum.kommune.no

Mob: 913 25 911

Spørsmål eller avklaringer

Har du spørsmål eller ønsker avklaringer, vennligst ta kontakt.