På denne siden finner du en oversikt over alle kommunale tilskuddsordninger, søknadsfrister og økonomiske rammer. Søknadsfristen for de kommunale tilskuddene er generelt 1. mars hvert år, mens i landbruket er det forskjellige datoer ettersom hvilken tilskuddsordning det gjelder.

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 01.03.21
Dagsturhytter 01.03.21

Fritidsstipend

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Dagsturhytter 01.03.21

Frivillighet

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.03.21
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte  
Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 01.03.21
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner  
Tros- og livssynssamfunn  
Spillemidler til kulturarenaer  
Investeringer og oppgraderinger av kulturscener/kulturarenaer  
Frivillighetssentraler - søknad om tilskudd 01.10.21

Helse og sosial

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd 15. oktober 2021

Idrett

Kultur

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til kulturformål 01.03.2021
Tilskudd til skolekorps 01.03.2021
Tilskudd til arrangement eller spesielle prosjekt 01.03.2021
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris 01.10.2021

Kulturvern

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Museer og frivillige organisasjoner 01.03.2020
Istandsetting av kulturminner  

Landbruket