Søknad om leiestilskudd

Tilskuddsposten omfatter refusjon av arealleie og tilskudd til idretter med lav/ingen kommunal tilrettelegging, og med høye leiekostnader innenfor sin primæraktivitet. Formålet med leietilskudd er å stimulere idretter hvor kostnader til leie av anlegg er en kritisk faktor for å opprettholde aktivitet. Tilskudd vurderes av BIR etter innsendt søknad med dokumentasjon på utgifter.

Søknad leietilskudd

  • Idrettslag som er berettiget til å søke skal være registrert som medlem av Norges Idrettsforbund og BIR.
  • Idrettslag kan også søke om refusjon av arealleie.
  • Tilskudd vurderes etter søknad og dokumentasjon av utgifter.

Skjema for søknad om leietilskudd

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 15.04
Tilskudd - aktivitet 15.04
Tilskudd - leie 15.04
Tilskudd - anlegg 15.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 15.04

Idrettslag - tilskudd til kunstgress