Hovedformål med ordningen?

Bidra til finansiering av drift av snøproduksjon med sikte på at flest mulig utøvere skal kunne gå på ski lengst mulig i sesongen. Det kan gis tilskudd til energikostnader, vannavgift, spesialisert mannskap for håndtering av maskiner/utstyr, samt utkjøring av snø.

Søknadsfrist

15. januar

Søknadsskjema - Idrettslag – tilskudd til snøproduksjon

Hvem kan søke?

Idrettslag som driver snøproduksjon

Målgruppe?

Idrettslag som driver snøproduksjon i Bærum kommune.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Niels Otto Bergseng eller Kathrine i BIR?

Krav til dokumentasjon?

Kostnader med kopi av betalt fakturaer

Hva kan støtten brukes til?

Dekke utgifter idrettslaget har hatt med å drive snøproduksjon

Hva skjer etter at du har sendt søknaden? 

Bærum idrettsråd står for tildeling og utbetaling av midlene.

Søknadsskjema - Idrettslag – tilskudd til snøproduksjon

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 15.04
Tilskudd - aktivitet 15.04
Tilskudd - leie 15.04
Tilskudd - anlegg 15.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 15.04

Idrettslag - tilskudd til kunstgress