Kommunale tilskudd utbetales til idrettslag/-foreninger som er registrert som medlem av Norges idrettsforbund og Akershus idrettskrets.

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 21.04
Tilskudd - aktivitet 21.04
Tilskudd - leie 21.04
Tilskudd - anlegg 21.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 21.04