Søknad om anleggstilskudd

Formål - anleggstilskudd

Anleggstilskuddet kan tildeles idrettslag som har drifts- og vedlikeholdsansvar for idrettsanlegg og klubbhus innen kommunen. For anlegg med kommunal driftsavtale er driftstilskuddet fastsatt i avtalen. Tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad etter de til enhver tid gjeldende satser, samt vurdering av anleggets størrelse, kostnader og bruk. Satsene kan justeres i tråd med anleggsutviklingen innenfor total tilskuddsramme.

Søknad om anleggstilskudd 

 

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 21.04
Tilskudd - aktivitet 21.04
Tilskudd - leie 21.04
Tilskudd - anlegg 21.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 21.04