Vedlikeholdsmidler klubbhus kan tildeles idrettslag som har drifts- og vedlikeholdsansvar for egne klubbhus innen kommunen. Klubbhusene er klassifisert i to kategorier. Inndeling i to kategorier er gjort med bakgrunn i klubbhusenes areal, kostnader til energi/avgifter og aktivitet for barn og unge.

Søknadsfrist

15. april

Søknadsskjema - Idrettslag - Tilskudd til klubbhus

Hvem kan søke?

Idrettslag som har drifts- og vedlikeholdsansvar for egne klubbhus innen kommunen.

Målgruppe

Idrettslag med vedlikeholdsansvar for eget klubbhus.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Bærum Idrettsråd

Krav til dokumentasjon

Driftsregnskap og revisjonsberetning/-bekreftelse.

Hva kan støtten brukes til?

Drift av klubbhus

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Bærum idrettsråd behandler søknaden og Bærum kommune står for utbetaling.