Søknadsfristene er 20. august og 20. januar

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden.

.