Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunen. Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag kan søke om tilskudd.

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket