Hovedformål for ordningen

Gi bidrag til driften av barne- og ungdomsorganisasjoner eller tiltaket

Hvem kan søke? 

 1. Private klubber/foreninger og nærmiljøtiltak
 2. lokallag av organisasjoner tilknyttet en riksorganisajon
 3. kretsledd av organisasjoner tilsluttet en riksorganisasjon

Målgruppe? 

Barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillige tiltak for barn og unge

Delmål

Stimulere til økt aktivitet og utvikling av aktivitet

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

Saksbehandler og tjenesteleder i Ungdom og fritid

Krav til dokumentasjon

Organisasjonene må fylle følgende vilkår:

 • frivillige organisasjoner hjemmehørende i Bærum kommune
 • ha hatt kontinuerlig drift i 1 år
 • ha en demokratisk oppbygging med valgt styre
 • individuelt betalende medlemmer med bostedsadresse i Bærum kommune
 • ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer
 • medlemskap som er åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med organisasjonens egenart
 • regelmessige aktiviteter for medlemmer og andre
 • all virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri
 • Driftstilskudd gis på bakgrunn av antall medlemmer fra 6 til og med 25 år. 
 • Regnskap og årsrapport skal følge søknaden. 

Hva kan støtten brukes til? 

Skal støtte kommunale foreninger som ikke får tilskudd til drift fra andre kommunale ordninger (menigheter, trossamfunn og andre)

Søknadsskjema - Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner – søknad om driftsstøtte

 

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Det er dessverre ikke kommet ut en utlysning av tilskuddsordningene Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak og Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak før nå. Bærum kommune beklager dette. Søknadsfristen forlenges med 1 uke. Ny frist er satt til 8.10.

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.24
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 18.10.24
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 18.10.24