Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skog gjelder skogkultur som avstandsregulering, stammekvisting, suppleringsplanting, tynning, miljøtiltak og veibygging.

Søknadsfrist 15. november.

Avdeling Park, landbruk, natur og kulturvern behandler søknader og er rådgivende. For veiledning kontakt skogbrukssjefen.