Midlene forvaltes av Innovasjon Norge og fylkesmannen og det er primært personer med tilknytning til landbrukseiendom som kan søke, men ulike fellesprosjekter kan også få støtte.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler i kommunen som kan veilede.