Hovedformål for ordningen

Å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats.

Hvem kan søke?

Personer som, gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere.

Elektronisk skjema for kulturstipend.

Målgruppe

To utdanningsstipend er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til, eller har påbegynt kunstfagutdanning ved anerkjent offentlig eller privat utdanningsinstitusjon. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år. Alle må bo eller virke i Bærum.

Søknadsfrist

1. desember

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

Cecilie Due på e-post cecilie.due@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

En søknad med begrunnelse og plan for anvendelse av stipendet. CV og dokumentasjon på inntak til relevante kurs eller utdanning. Dokumentasjon av eventuell kunstnerisk aktivitet til glede for kommunens innbyggere. Referanser.

Hva kan støtten brukes til?

Utdanning/videreutdanning i kunstfeltet. Utstyr og annet som kan bidra til å fremme den kunstneriske karrieren/aktiviteten.