Rus

Tiltak

Lyset i hverdagen

Målgruppe

For personer fra 18-50 år som Har eller har hatt rusutfordringer, og som ønsker å gjøre noen endringer i livet

Kort beskrivelse

Lyset i hverdagen (Lih) er et aktivitetstilbud som jobber for å gi mennesker som har eller har hatt rusutfordringer, og som har et ønske om å gjøre noen enderinger i livet. Lyset i hverdagen jobber aktivt for at deltakerne får økt livskvalitet via aktivitet og individuell oppfølging

Lenke

Lyset i hverdagen

 

Målgruppe

Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år

Kort beskrivelse

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Temakvelder for foreldre med barn 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær

Målgruppe

Foreldre til barn i 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær. 1 gruppe høst/ 1 gruppe vår

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om bekymringsfullt fravær hos barn fra 5-7 klasse

Tiltak

Temakvelder for foreldre til ungdom med høyt skolefravær

Målgruppe

Foreldre til ungdom på ungdomskolen og videregående skole med høyt skolefravær

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om ungdommer med høyt skolefravær

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Rusforebyggende team: temakvelder for foreldre

Målgruppe

Foreldre med ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre til ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Målgruppe

Foreldre med barn/ungdom som har ME eller ME lignende symptomer

Kort beskrivelse

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Lenke

Ressursteam for ungdom

 

Målgruppe

For ungdom og deres familier opp til 23 år.

Kort beskrivelse

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Teamet tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Frivillig ungdomskontrakt

Målgruppe

For ungdom opp til 23 år

Kort beskrivelse

Frivillig ungdomskontrakt er en
kontrakt mellom ungdom, foresatte (for ungdom under 18 år), helsesykepleier og eventuelt politiet på frivillig grunnlag

Lenke

Helsestasjon for ungdom

 

 

Tiltak

Individuelle samtaler

Målgruppe

Ungdom opp til 23 år som har rusutfordringer og deres foresatte

Kort beskrivelse

Individuell oppfølging gjennom samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Ungdomskontrakt istedenfor straff

Målgruppe

Tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år

Kort beskrivelse

For ungdom som er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av illegale rusmidler, kan politiet innvilge ungdomskontrakt istedenfor påtale/straff

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Oppfølging av helseteam

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Pårørende til personer i målgruppen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og består av to team; rådgivnings team og helseteam for rus.

Særskilte tilbud

 • Tjenesten tilbyr oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

Tiltak

Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Pårørende til personer i målgruppen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og består av to team; rådgivnings team og helseteam for rus.

Særskilte tilbud

 • Tjenesten tilbyr oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

Tiltak

Drop-in samtaler og helseoppfølging

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Pårørende til personer i målgruppen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og består av to team; rådgivnings team og helseteam for rus.

Særskilte tilbud

 • Tjenesten tilbyr oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

Tiltak

Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Pårørende til personer i målgruppen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og består av to team; rådgivnings team og helseteam for rus.

Særskilte tilbud

 • Tjenesten tilbyr oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

Tiltak

Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Pårørende til personer i målgruppen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og består av to team; rådgivnings team og helseteam for rus.

Særskilte tilbud

 • Tjenesten tilbyr oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

Tiltak

Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av helseteam

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Drop-in samtaler og helseoppfølging

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Målgrupper

 • Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år:
 • mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • pårørende til mennesker i målgruppen

Kort beskrivelse

Individuelt tilpasset, ambulant tjeneste etter enkeltvedtak på bakgrunn av egensøknad

Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Lenke

Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus

Psykisk helse

Målgruppe

Et tilbud for gutter mellom 13-23 år

Kort beskrivelse

Her jobber det en mannlig lege og en helsesykepleier. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Informasjonsside om akutte helsetjenester

Lenke

Akutt helsehjelp

 

 

 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer som er i behov av samtidige og omfattende tjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste

Kort beskrivelse

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.

FACT, Bærum DPS består av medarbeidere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er at du som pasient skal få helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte. Er du pasient hos oss får du tett oppfølging i perioder du er sårbar eller syk og mindre oppfølging i stabile faser.

Lenke

FACT

Tiltak

Utekontakten

Målgruppe

Utekontakten i Bærum tilbyr bistand til ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25 år

Oppsøkende tilbud  til enkeltpersoner og grupper av ungdommer (15-25 år) som behøver støtte og hjelp (og som ikke fanges opp eller i tilstrekkelig grad nås av eksisterende hjelpeapparat). Ungdom som er i faresonen for å utvikle problemer i en slik grad at deres sosiale eller mentale funksjonsevne er truet.

Lenke

Utekontakten

Tiltak

Selvmordsforebyggende team

Målgruppe

Innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende

Kort beskrivelse

Selvmordsforebyggende team støtter innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende. Teamet består av psykologer og helsesøstre. Støtten gis i tillegg til behandling i psykisk helsevern eller andre tiltak

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Temakvelder for foreldre

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte 

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie.

Rask psykisk helsehjelp

 

Tiltak

Assistert selvhjelp

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Med assistert selvhjelp får du hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, stress og søvnvansker ved bruk av et nettbasert program

Lenker

Assistert selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp

 

Tiltak

Introduksjonskurs forstå og møte følelser

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Belastningsmestring

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: Mindfullness 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: Søvnkurs

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Individuell samtaler

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Strukturert behandling basert på kognitiv terapi med en ramme på ca. 6 samtaler

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Mestringstreff

Målgruppe

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger

Kort beskrivelse 

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Individuelle samtaler og familiesamtaler

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Foreldreveiledning

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Tiltak

Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske helse og rusutfordringer.

Kort beskrivelse

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter tilbyr fire behandlingstilbud: Langtidsplasser, mottaksplasser, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og mestringstelefon/mestringsplass

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Målgruppe

Pasienter over 18 år med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem som fyller fastsatte kriterier for innleggelse.

Kort beskrivelse

Kortere innleggelser med observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med recoveryorientert tilnærming med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mottaksplasser

Målgruppe

Utskrivningsklare pasienter over 18 år fra spesialisthelsetjenesten med psykisk helse og rusutfordringer som venter på kommunalt tilbud

Kort beskrivelse

Når lege/psykolog i spesialisthelsetjenesten vurderer pasienten som utskrivningsklar fra sykehus, har kommunen ansvar for å etablere et riktig tilbud. Dersom tilbudet ikke kan ytes fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar, får pasienten tilbud om mottaksplass dersom det ledig kapasitet

Mottaksplassenes hovedmål er å etablere og iverksette et riktig tilbud for de aktuelle pasientene og å sikre forsvarlig overføring til hjemmet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Langtidsplasser

Målgruppe

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Kort beskrivelse

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mestringstelefon

Målgruppe

Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud til Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer.

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Tiltak

Mestringsplass

Målgruppe

Innbyggere over 18 år som strever med utfordringer og eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud. Brukerstyrtplass til innbyggere som strever med utfordringer og/eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem

Avtalen om bruk av brukerstyrt plass vil være individuelt tilpasset og med en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov

Unge med funksjonsnedsettelser

Målgruppe

Barn og unge med funksjonsnedsettelser 

Kort beskrivelse

Veiviseren gir oversikt over de ulike tjenestene som finnes til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Lenke

Veiviser barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barnevern

Tiltak:

Barnevernsvakten

Målgruppe

 • Alle som er bekymret for et barn eller ungdom
 • Barn eller ungdom som ikke har det bra hjemme

Kort beskrivelse:

Barnevernvakten er en døgnåpen kontakttelefon og fungerer som interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum.

Barnevernvaktens ansvar er å gi barnevernfaglig bistand til barn og deres familier ved akutte kriser. Barnevernvakten svarer også på nasjonal alarmtelefon 116 111, og bistår utover akutte kriser med råd og veiledning, kontrollbesøk og oppfølging av barnevernssaker utenom barneverntjenestens åpningstider.

Lenke: 

For mer informasjon om Barnevernsvakten les her

Tiltak: 

Hjelpetiltak etter Barnevernsloven

Målgruppe: 

Barn, unge og deres familier

Kort beskrivelse: 

Barneverntjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barnet/ungdommen på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernloven

Lenke:

Se nærmere informasjon om ulike hjelpetiltak

 

Tiltak:

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge 116 111

Målgruppe:

 • Barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ringe

Beskrivelse: 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er gratis og døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.

Lenke: 

For mer informasjon om Nasjonal alarmtelefon for barn og unge se her

Tiltak: 

Plassering utenfor hjemmet 

Målgruppe:

Barn og unge som er i behov av å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode.

Kort beskrivelse:

Barneverntjenesten kan plassere barn akutt dersom barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.

Barneverntjenesten kan plassere ungdom akutt dersom atferden til barnet setter barnets liv og helse i fare

Lenke: 

For mer informasjon om fosterhjem og barnevernsinstitusjoner se her

 

Fritid

Tiltak

Bjørnegård aktivitetshus

Målgruppe

Aktivitetshus for voksne over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne i Bærum kommune og tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

 

Tiltak 

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og unge med ADHD i alderen 8-19.

Kort beskrivelse

Aktiv fritid er et fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD - Aktiv fritid

 

Tiltak 

Støttekontakt

Målgruppe

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Kort beskrivelse

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak

Mandagsklubben

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Treffsted med ulike gruppeaktiviteter som disko, filmkveld, Kreativt Verksted, Kule Kokker, Gøy i Gymsalen, bingo, billiard, samt masse musikk og prat

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

Tiltak

Fredagstreff

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Et treffsted for voksne utviklingshemmede med dans og Biljard.

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

 

Tiltak

Aktivitetsgrupper

Målgruppe

Voksne over 18 år med psykisk helseutfordringer

Kort beskrivelse

Aktivitetsgruppe for personer over 18 år med psykisk helseutfordringer

Lenker

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Tiltak

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og ungdom med ADHD i alderen 8-19 år

Kort beskrivelse

Aktivitetstilbud i gruppe for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD – Aktiv fritid

 

Tiltak

Aktivitetsgruppe psykisk helse

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med psykiske helseutfordringer

Kort beskrivelse

Fritid og Avlastning har mange lavterskel gruppetilbud og turer for voksne over 18 år med utfordringer knyttet til psykisk helse

Lenke

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Helsesykepleier

Målgruppe

Tilbud til alle elever i grunnskole, videregående og private skoler

Kort beskrivelse

Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønsker. De som jobber i skolehelsetjenesten, har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Skolehelsetjenesten tilbyr helsesamtaler, oppfølgingssamtaler, undervisning og veiledning i klasser og grupper, og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammer. Skolehelsetjenesten har fast samarbeid med skolen og de andre yrkesgruppene som jobber der

Skolehelsetjenesten

Skole og utdanning

Tiltak

Opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak

Målgruppe

Ungdom som er under 22 år i inneværende skoleår og har rett til videregående opplæring, men:

 • ikke har søkt videregående opplæring
 • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
 • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • ikke er i arbeid
 • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Kort beskrivelse

Målet med oppfølgingstjenesten er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole, slik at de sitter igjen med studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse

 

Rus og kriminalitetsforebygging

Tiltak

Temamøter

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Ressursteam for ungdom

Tiltak

 • Samordne og videreutvikle tverssektorielt arbeid på områdene rus og kriminalitet.
 • Håndterer hovedsakelig miljøbekymringer innenfor området rus og ungdomskriminalitet, men kan også gi råd og veiledning i særskilte individsaker.
 • Identifisering, forebygging og intervensjon.
 • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid.
 • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer.
 • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring.

Målgruppe

Ungdom i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge.

SLT skal bidra med

 • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
 • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
 • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne   
 • koordinering og samordning

Lenke

SLT rus- og kriminalitetsforebygging

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske helse og rusutfordringer

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Målgruppe

Pasienter over 18 år med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem som fyller fastsatte kriterier for innleggelse.

Kort beskrivelse

Kortere innleggelser med observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med recoveryorientert tilnærming med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mestringstelefon

Målgruppe

Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud til Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer.

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Kommunale akutte døgnplasser
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Langtidsplasser

Målgruppe

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Kort beskrivelse

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mottaksplasser

Målgruppe

Utskrivningsklare pasienter over 18 år fra spesialisthelsetjenesten med psykisk helse og rusutfordringer som venter på kommunalt tilbud

Kort beskrivelse

Når lege/psykolog i spesialisthelsetjenesten vurderer pasienten som utskrivningsklar fra sykehus, har kommunen ansvar for å etablere et riktig tilbud. Dersom tilbudet ikke kan ytes fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar, får pasienten tilbud om mottaksplass dersom det ledig kapasitet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Økonomi og bolig

Tiltak

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Målgruppe

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden

Kort beskrivelse

Fysisk tilrettelegging av bolig og hjelpemidler kan kompensere for nedsatt funksjonsevne. Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse, kan tilpasning og hjelpemidler gjøre deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme

 

Tiltak

Boliger psykisk helse og rus

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske lidelser eller rus-avhengighet som har redusert bo- eller funksjons-evne og som har behov for tilgjengelig personale

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Psykisk helse boliger

Målgruppe

Personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse og omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg

Kort beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. Ved tildeling av omsorgsbolig må det i tillegg søkes om helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov

Lenke

Boliger for personer med funksjonsnedsettelse - Oversikt

 

 

Målgruppe

Innbyggere som ikke selv eller ved hjelp av bostøtte, lån eller tilskudd er i stand til å skaffe seg eller beholde egnet bolig på det private leiemarkedet grunnet helsemessig og/eller sosiale årsaker og/eller økonomiske årsaker

Kort beskrivelse

Kommunal utleieboliger for personer med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter

Lenke

Kommunale boliger

Målgruppe

Foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse med behov for tilrettelagt bolig og tjenester i fremtiden

Kort beskrivelse

Boligkoordinator gir veiledning og praktisk bistand til foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse som behov for tilrettelagt bolig og tjenester i fremtiden. 

Koordinator gjennomfører dialog og informasjonsmøter med bruker, pårørende og verge og har tett samarbeid med Tildelingskontoret, kommunens eiendomsavdeling og Husbanken

Lenke

Boligkoordinator

Tiltak

Kommunal bostøtte

Målgruppe

Leietaker i kommunal bolig, som har lav inntekt og får økt husleie

Kort beskrivelse

Formålet med kommunal bostøtte er å gi økonomisk støtte til deg som bor i kommunal bolig, har lav inntekt og får økt husleie

Lenke

Kommunal bostøtte

Tiltak

Statlig bostøtte

Målgruppe

Personer over 18 år med høye boutgifter og lav inntekt

Kort beskrivelse

Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter

Lenke

Statlig bostøtte

Husbanken

 

Tiltak

Startlån og tilskudd

Målgruppe

Vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Kort beskrivelse

Startlån og tilskudd skal bidra til å skaffe og sikre boliger til vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Lenke

Lån og tilskudd

Husbanken

 

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske lidelser eller rus-avhengighet som har redusert bo- eller funksjons-evne og som har behov for tilgjengelig personale.

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Psykisk helse boliger

 

Målgruppe

Bostedsløse mennesker med tilhørighet til Bærum, som har et rusproblem og som ikke kan benytte seg av øvrige overnattingstilbud

Kort beskrivelse

Natthjemmet gir et trygt og rusfritt overnattingstilbud. Tilbudet om overnatting skjer på fastsatte vilkår. Natthjemmet har våkne nattevakter. Tjenesten er gratis

Lenke

Akutt boligbehov