Formålet med kommunal bostøtte er å gi økonomisk støtte til deg som bor i kommunal bolig, har lav inntekt og får økt husleie.

For å søke må du:

 1. Være leietaker i kommunal bolig i Bærum kommune
 2. Betaler "gjengs" leie (mottatt brev om gjengs leie eller begynt nytt leieforhold i kommunal bolig etter 1. januar 2012)
 3. Motta statlig bostøtte fra Husbanken eller ha søkt statlig bostøtte på følgende måte:
  1. Du skrev adressen til den kommunale boligen på søknaden om statlig bostøtte
  2. Du var folkeregistrert på adressen til den kommunale boligen i Bærum kommune når du leverte søknaden om statlig bostøtte
 4. Sørge for å være folkeregistrert på riktig adresse.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema - kommunal bostøtte

Når søknaden er fylt ut, skal den skrives ut, undertegnes og sendes per post til kommunen:

Bærum kommune
Boligbistand
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Husk nødvendige vedlegg:

 • Kopi av nyeste lønnsslipp/trygdeslipp/kontoutskrift
 • Kopi av nyeste barnetrygd/andre inntekter/vedtak
 • Kopi av hjelpevergeoppnevnelse (hvis du har)
 • Kopi av ektefelles inntekter (etter skatt)

Når du har søkt:

Vedtak vil bli fattet fortløpende.

Kommunal bostøtte vil ikke bli utbetalt til deg direkte, men vil komme som fradrag på husleien. Dette vil du se på fakturaen.

Boligbistand

Besøksadresse: 

Arnold Haukelands plass 10,
1338 Sandvika

Tlf. 67 50 75 00