Hva tilbyr vi?

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. Ved tildeling av omsorgsbolig må det i tillegg søkes om helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov.

Leie av omsorgsbolig skal som hovedregel være tidsubestemt.

I Bærum er tjenester til personer med funksjonsnedsettelse inndelt i 8 tjenestesteder. De fleste tjenestestedene har flere boliger.

Hvem kan få tilbudet?

Personer med omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg og som tilhører gruppen:

  • personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse

Slik søker du

Pleie- og omsorg gir tilbud i hjemmet til personer med utviklingshemming. Søknadsskjema sendes Tildelingskontoret i kommunen.