Foreldre til unge mennesker med utviklingshemming i alderen 14 år blir invitert til dialogmøte med boligkoordinator for å ha samtale om fremtidige behov for omsorgsbolig. Dialogen danner grunnlaget for videre planlegging av differensierte boligprosjekter.

Kontaktperson

Boligkoordinator Bente Moe Eriksen

E-post: bente.eriksen@baerum.kommune.no

Mobil: 906 66 927