Hva gjør en boligkoordinator?

Boligkoordinator gir veiledning og praktisk bistand til foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse som behov for tilrettelagt bolig og tjenester i fremtiden. 

Koordinator gjennomfører dialog og informasjonsmøter med bruker, pårørende og verge og har tett samarbeid med Tildelingskontoret, kommunens eiendomsavdeling og Husbanken.

Hvem kan ta kontakt?

Foreldre og foresatte, som har barn og ungdom med behov for tilrettelagt bolig og tjenester.

Kontaktperson

Boligkoordinator i Bærum kommune

Stine Marie Ekenberg

E-post: stine.ekenberg@baerum.kommune.no

Tlf: 994 40 138