Barnevernstjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barnet/ungdommen på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk plan for hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernsloven.

Familien får en fast kontaktperson i barnevernstjenesten ut ifra barnets alder, og det lages en plan for hjelpetiltak for barnet/ungdommen. Barnet og foreldrene skal få mulighet til å medvirke og påvirke utarbeidelsen og evalueringen av planen. Barnevernstjenesten skal følge godt med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om tiltakene bidrar til endring. Formålet med hjelpetiltakene er å bidra med positiv utvikling for barnet og i familien, styrke foreldre i foreldrerollen, og hjelpe barn i risiko.

De aller fleste barn og familier som mottar hjelp fra barnevernstjenesten i Bærum, får hjelp gjennom frivillige hjelpetiltak mens barnet bor hos foreldrene sine.

Eksempler på hjelpetiltak fra barnevernstjenesten i Bærum:

Foreldre og ungdom over 15 år må samtykke til tiltak i egen sak. Dersom ungdom unndrar seg omsorg og det foreligger barnevernsfaglig grunnlag for å iverksette tiltak mot ungdommens eget samtykke, må saken behandles i Barneverns- og helsenemnda. Barnevernstjenesten har også adgang til å fremme sak for å pålegge hjelpetiltak rettet mot foreldrene, for eksempel om at barnet skal gå i barnehage eller at foreldrene skal motta familieveiledning.

NB. Det er viktig at du som melder om bekymring for et barn til barnevernstjenesten ikke foreslår konkrete barnevernstiltak for familien. Dette kan skape forventninger eller motforestillinger
i dialogen om hvilke tiltak barnevernstjenesten i løpet av undersøkelsen vurderer som best for familien.

Les mer om ulike tiltak i barnevernet

Vil du lese mer om de ulike tiltakene og tiltaksutvikling i barnevernstjenesten i Bærum? 

Se tilstandsrapporten her

Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 68 00

Kommunegården i Sandvika,
Arnold Haukelands Plass 10,
1338 Sandvika

Her er vi

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barnevernstjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika