Hvis du ikke har et sted å bo den nærmeste tiden og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, skal kommunen skaffe deg et midlertidig botilbud til deg.

Til personer med rusproblemer har kommunen blant annet Natthjemmet. 

For enkeltpersoner eller familier som ikke har rusmiddelproblemer vil sosialtjenesten hjelpe deg til å finne en kriseløsning andre steder.

Rettigheten til midlertidig botilbud er hjemlet i sosialtjenesteloven §27. Sosialtjenesten vil prøve å ta hensyn til dine ønsker om type midlertidig bolig.

Dersom du har inntekt, må du betale deler av oppholdsutgiften selv.

Kontakt NAV sosialtjeneste

Søknad om sosialhjelp

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Vestre Hauger boliger og natthjem

Natthjemmet gir et trygt og rusfritt overnattingstilbud til bostedsløse mennesker med tilhørighet til Bærum, som har et rusproblem og som ikke kan benytte seg av øvrige overnattingstilbud. Tilbudet om overnatting skjer på fastsatte vilkår. Natthjemmet har våkne nattevakter.
Tjenesten er gratis.

Boligbistand

Besøksadresse: 

Arnold Haukelands plass 10,
1338 Sandvika

Tlf. 67 50 75 00