Hva

 SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge.

SLT

Hvorfor

SLT skal bidra med

  • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
  • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
  • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne   
  • koordinering og samordning

 Sentrale dokumenter om SLT

Strategier

  • Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene rus og kriminalitet 
  • Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon
  • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid
  • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer
  • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 

Hvem

SLT er en trenivås-modell og alle tjenester som jobber med barn og unge er representert i kommunens 3 ungdomsteam. Koordineringsgruppen består av tjenesteledernivå og i alle nivåene er politiet og fylkeskommunen representert. SLT styret Bærum ledes av representant for ordfører, med leder for enhet Vest som nestleder. Det rapporteres både til SLT styret Bærum og til Oslo Politidistrikts politiråd. 

Når

SLT Bærum ble etablert i 2013.