I Bærum kommune jobber vi for å skape et godt oppvekstmiljø. En god oppvekst varer hele livet.

Laget rundt barn, ungdom og familier skal samarbeide på tvers i kommunen, slik at alle får gode, likeverdige tjenester og hjelp tilpasset sine behov. Vi skal møte alle med åpenhet og respekt – vi tar barn og unge på alvor og er her for dem. 

På disse sidene finner du oversikt over kommunens tjenester til barn, ungdom og familier, sammen med informasjon om brukerinvolvering og samhandling mellom tjenester til beste for det enkelte barn og familie.

Informasjonen er aktuell for deg som er privatperson/innbygger i kommunen og deg som er arbeidstaker i kommunens oppvekst- og velferdstjenester.

Relaterte sider

Relaterte sider