I Bærum kommune jobber vi for å skape gode oppvekstmiljø. Laget rundt skal samarbeide på tvers i kommunen slik at barn, unge og deres familier r best mulige tjenester. Vi skal være åpne og lytte – vi tar barn og unge på alvor og er her for dem. 

På disse sidene finner du innganger til tjenestene våre enten du kjenner til utfordringer i miljøer barn og unge ferdes i, har det vanskelig selv, eller kjenner et barn eller ungdom som du tror har det vanskelig 

Informasjonen er aktuell for deg som privatperson og som arbeidstaker i andre deler av kommunens tjenester.