I Bærum kommune er vi opptatt av å skape et godt oppvekstmiljø for alle barn og unge. En god oppvekst varer hele livet. Kommunens ansatte samarbeider både innad i kommunen og med andre offentlige tjenester, slik at barn og unge som trenger hjelp og støtte skal få best mulige oppvekstvilkår tilpasset sine behov.

I alle våre tjenester skal vi møte barn og familier med åpenhet og respekt. Vi tar barn og unges mening på alvor, og sikrer god involvering av både barn, ungdom og voksne i alt vårt arbeid.  

På disse sidene finner du oversikt over tjenestene våre. Tjenesteoversikten viser både kommunens eget tilbud, men også flere andre offentlige tjenester til barn, ungdom og familier som bor i Bærum.

Nettsiden er for deg som er ansatt i kommunens oppvekst- og velferdstjenester, men den er også relevant for deg som er privatperson og innbygger i Bærum.

Ønsker du å snakke med noen om et barn, ungdom eller en familie som kan behøve hjelp, støtte eller oppfølging fra kommunen? Sjekk tjenesteoversikten. Du finner også eksempler på hvem du kan kontakte her:

Er det snakk om en akutt situasjon? Søk hjelp!

  • Helse 113
  • Politi 112
  • Legevakt 116 117
  • Barnevern 67 50 47 70 eller 116 111

Relaterte sider