Ved behov for å melde avvik, skal dette gjøres i avviksmodulen i Kvalitetsportalen (intern side for ansatte). Du finner Kvalitetsportalen på Ansattportalen.