PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet.

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Les mer om PP-tjenesten her

Hvordan kontakter jeg PPT?

Barn i førskolealder: ring vår konsultasjonstelefon tlf. 90 47 13 68, tirsdager fra kl. 12 - 15.

Barn, ungdom og voksne: Kontakt PP-rådgiver som arbeider på elevens skole.

For andre henvendelser: Mette McBride (merkantil) 905 83 663

Her finner du henvisningsskjemaet til PPT.
Dette sendes helst via barnets/elevens barnehage/skole, evt. direkte til: Bærum kommune, PPT, 1304 SANDVIKA.

Oppfølging av elever i videregående skole ligger til PPT/OT i Akershus fylkeskommune tlf. 67 80 53 50.

PP-rådgivernes team

Førskoleteam

Førskoleteamet i PPT jobber med kompetanseheving i barnehagene. Teamet kan gi veiledning til hjem og barnehager, både på individ og systemnivå. Førskoleteamet foretar sakkyndige vurderinger av retten til spesialpedagogisk hjelp og vurderinger av fremskutt og utsatt skolestart.

Barneskoleteam

Barneskoleteamet i PPT jobber med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skolen. Teamet kan gi veiledning til hjem og skole, både på individ og systemnivå. Barneskoleteamet foretar ofte sakkyndige vurderinger av retten til spesialundervisning.

Ungdomsskoleteam

Ungdomsskoleteamet i PPT jobber med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skolen. Teamet kan gi veiledning til hjem og skole, både på individ og systemnivå. Ungdomsskoleteamet foretar ofte sakkyndige vurderinger av retten til spesialundervisning og av rett til særskilt inntak til særskilt utdanningsprogram på trinn 1.