PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet.

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Les mer om PP-tjenesten her

Hvordan kontakter jeg PPT?

Barn i førskolealder:

Ring vår konsultasjonstelefon tlf. 90 47 13 68, tirsdager fra kl. 12 - 15.

Barn, ungdom og voksne: 

Kontakt PP-rådgiver som arbeider på elevens skole. Du kan også ringe vårt sentralbord på tlf: 67 50 40 50

Henvisningsskjemaet til PPT sendes helst via barnehagen/skolen, evt. til Bærum kommune, PPT, 1304 SANDVIKA

Oppfølging av elever i videregående skole ligger til PPT/OT i Akershus fylkeskommune tlf. 67 80 53 50.