PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet.

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Les mer om PP-tjenesten her

Hvordan kontakter jeg PPT?

Barn i barnehagealder:

For å få kontakt med oss, send en e-post med navn og telefonnummer til: konsultasjonppt@baerum.kommune.no.

 Her finner du informasjon om logopedisk veiledning i barnehagealder.

Vi ønsker at barnehager leser flytskjemaet vårt før de tar kontakt

Barn, ungdom og voksne: 

Kontakt PP-rådgiver som arbeider på elevens skole. Se liste til høyre på siden.

Du kan også ringe vårt sentralbord på tlf: 67 50 40 50

Henvisningsskjemaet til PPT sendes helst via barnehagen/skolen, eventuelt til Bærum kommune, PPT, 1304 SANDVIKA

Oppfølging av elever i videregående skole ligger til PPT/OT i Viken fylkeskommune tlf. 67 80 53 50.

Telefonliste

Her finner dere telefonliste med nummer til de ansatte i PPT (pdf)

Aktuell lovverk

Nyttige lenker

Samtykke

Skjema: Samtykke til iverksetting av spesialundervisning

Skjema: Samtykke spesialpedagogisk hjelp i barnehage