Akutthjelp til barnefamilier skal sikre nødvendig hjelp i en akutt krise.

Akutthjelpen kan bistå deg og din familie i en utfordrende periode. Målgruppen vår er familier med barn 0-12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov. Vi gir avlastning med barn mellom 08.00 og 15.30 på hverdager. Familiene får hjelp 2-3 halve dager i uken, eller mer hvis vi har kapasitet. Hjelpen gis en periode på 2-4 uker.

 Ut fra familiens inntekt beregnes det en egenandel.

Vi trenger en skriftlig henvisning med en helsemessig begrunnelse fra helsesykepleier, fastlege eller annen instans, men man kan få hjelp ved henvendelse på telefon før vi har mottatt henvisningen.

Skriftlig henvisningsskjema her

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og eventuelt uforpliktende hjemmebesøk.

Telefon: 67 50 89 10 / 468 09 444

Akutthjelpen holder stengt uke 29 og 30 i 2023.

Henvisning sendes til:

Bærum kommune
Helsetjenester barn og unge
Akutthjelp til barnefamilier
Postboks 700
1304 Sandvika