Har du det vanskelig? Det er mange som vil hjelpe deg.

Ofte hjelper det å snakke med noen. Hvis det er vanskelig å snakke med foreldrene dine om det som plager deg, har du kanskje en lærer du stoler på, miljølærer eller en annen voksen på skolen? Du kan også få hjelp hos helsesykepleier på skolen eller på helsestasjon for ungdom. Kanskje har du en trener på fotballaget, en god nabo eller en voksen i familien som du har tillit til?

Hvis du helst vil snakke med noen du ikke kjenner, er det også mange hjelpetelefoner og hjelpetjenester som er der for at du skal kunne få det bedre. Flere steder er det mulig å snakke anonymt, eller bruke chat hvis det ikke er så lett å snakke om det som er vanskelig.

Eksempler på hvem du kan snakke med om hvordan du har det:

  • Foreldrene dine eller noen i familien
  • En god venn eller andre du stoler på i nettverket ditt
  • En lærer, miljølærer, rådgiver, en voksen på SFO eller annen voksen på skolen som du har tillit til
  • En voksen på fritidsklubben, en trener eller leder på en fritidsaktivitet der du deltar

Er du i en akutt situasjon? Søk hjelp!

  • Helse 113
  • Politi 112
  • Barnevern 67 50 47 70 eller 116 111
  • Legevakt 116 117

Relaterte sider