Er du i en strevsom livssituasjon selv, eller vet du om andre som trenger hjelp og bistand i en periode? Bærum kommune har en rekke tilbud og tjenester til barn, ungdom og familiene deres.

Noen barn er i behov av ekstra oppfølging i barnehagen, tilpasset opplæring eller støtte i skolehverdagen sin, tilrettelegging for å oppleve mestring og gode overganger gjennom oppveksten, eller tilpasninger som følge av funksjonsnedsettelser eller diagnoseutløste behov. Andre barn kan oppleve mobbing, utenforskap, streve med høyt skolefravær eller psykisk helse. I noen familier forekommer vold, omsorgssvikt, overgrep eller høyt konfliktnivå som går ut over barna.

Enten du er forelder som selv søker etter tiltak og tjenester til ditt barn, eller du er bekymret for et barn du kjenner eller møter i kraft av jobben din – her finner du eksempler på tjenester og instanser å kontakte:

Er du i en akutt situasjon? Søk hjelp!

  • Helse 113
  • Politi 112
  • Legevakt 116 117
  • Barnevern 67 50 47 70 eller 116 111

Relaterte artikler