Bærum kommune og SmartCity Bærum skal bidra til grønn konkurransekraft og smarte klimakloke løsninger – i nært samarbeid med innbyggere, næringslivet og akademia. Smart kommune bygger på bærekraftsmålene.