Fremtidens gatelys

Bærum kommune reduserer energiforbruket og bedrer lysmiljøet ved å ta i bruk moderne styringssystemer.

Fremtidens utendørsbelysning

Prosjekteier
Miljøtekniske tjenester ved kommunalsjef Svein FInnanger
Prosjektleder
Prosjektenheten ved Kirill Semenov
Veilysforvalter
Vei og trafikk ved Ola Kappelslåen

Som mange av Bærums innbyggere allerede har lagt merke til er Bærum kommune ved Miljøtekniske tjenester nå i gang med en storstilt oppgradering og forbedring av veibelysningen i kommunen. Vi har kalt prosjektet for «Framtidens utendørsbelysning i Bærum kommune», og dette arbeidet ble oppstartet i 2017. Vi ønsker med denne hjemmesiden å orientere om prosjektet, samtidig som alle som ferdes i Bærum kommune kan se når vi skal gjøre tiltak i deres nærområde.

Bærum kommune har satset på noe som kan omtales som «smart utendørsbelysning», og kort fortalt kan vi styre lysstyrken opp og ned i hver enkelt veilysarmatur, få statusmelding fra denne, samt varsel om feil, eller kommende feil, samt energiforbruk i hver enkelt armatur. Dette gir oss muligheten til å redusere energiforbruket betydelig, forbedre lysmiljøet og redusere lysforurensing, samt effektivisere daglig drift og vedlikehold.

Utendørsbelysningen i Bærum kommune

Bærum kommune har ansvar for over 21.000 utendørsarmaturer, fordelt på flere virksomheter internt i kommunen. Over 80% av disse lyspunktene er vei- og gatebelysning, men vi har også ansvaret for lyset ved skoler og barnehager, idrettsanlegg, lysløyper og gravplasser. I tillegg har vi driftsansvar for såkalt «privat veilys», hvor vi har inngått en egen veilysavtale med forskjellige veilag, borettslag og andre private aktører om å sørge for lys på deres områder mot betaling.

Veibelysningen langs fylkesveiene i Bærum kommune driftes av Viken Fylkeskommune, mens veilyset på E16- og E18 driftes av Statens vegvesen. Begge disse aktørene har Bærum kommune et nært samarbeid med.

Oversikt over belysning som Bærum kommune har ansvaret for kan man se her

Mål for prosjektet

 • Energibesparelse gjennom tilpasning av lysnivået over døgnet og årstiden
 • Minimalisere lysforurensing og bedre lysmiljøet
 • Modernisere styringssystem for utendørsbelysning
 • Tilrettelegge for Smart City og IoT-infrastruktur
 • Skifte ut utrangerte lysarmaturer
 • Etterleve lovpålagte krav om godkjent energimåling av veilys
 • Tilrettelegge for rimeligere og mer fremtidsrettet drift

Hva er allerede gjort?

Siden oppstarten i 2017 har Bærum kommune anskaffet et overordnet styringssystem for utendørsbelysning fra firmaet Datek Light Control AS.

Prinsippet for styringssystemet er vist i figur 1, og mer informasjon om system finnes på

Figur 1 Ombygging av styringssystem for utendørsbelysning i Bærum kommune

«Hjertet» i systemet er de såkalte Gateways, og ca. 40 stk. av disse dekker nå hele Bærum kommune via et radio-nettverk.
Alle nye utendørsarmaturer leveres med en styringsnode / Light Control Unit (LCU), og disse sørger for at armaturet kommuniserer med serveren via nærmeste Gateway. LCU-ene mottar kommandoer fra systemet om ønsket lysnivå, tenn- og slukketidspunkt, samt rapporterer om status i armaturet, for eksempel om det er feil, varmegang, strømtrekk eller brenntid.

I første etappe var det mest fokus på å etterleve lovpålagte krav om utfasing av kvikksølvarmaturer, da disse var for lite energieffektive. Disse ble skiftet ut i løpet av 2018/2019, til moderne LED-armaturer fra Siteco med nevnte LCU innmontert.

I andre etappe tok vi for oss belysningen på samleveier hvor de fleste armaturer ble skiftet, også med armaturer fra Siteco.

I samarbeid med Eiendomsavdeling i Bærum kommunen ble det valgt ut 6 pilotskoler for å teste ut systemet også for skolegårder, ballbinger, parkeringsplasser og «kiss and run-områder». Her inngikk også lysstyring via bevegelsedetektorer, trafikktellere og publikumsbetjening, enten via lokal bryter eller via en egen App.

I 2020 ble det foretatt en nærmere evaluering, og på bakgrunn av denne, besluttet å videreføre satsingen på smart utendørsbelysning, hvor neste område ble Fornebu. Arbeidene her avsluttes høsten 2022, og omfatter oppgradering av ca. 1.000 veilysarmaturer og ombygging av samtlige veilysfordelinger. Systemet forberedes også for trafikktelling og måling av luftkvalitet.

Videre fremdriftsplan

Utskifting av den øvrige utendørsbelysningen vil bli utført i henhold til nedstående plan:

 • Lommedalen og Bærums Verk i 2023
 • Snarøen og Fagerstrand i 2023
 • Rykkinn, Gommerud og Kolsås i 2023/2024
 • Sandvika, Blommenholm og Høvik verk i 2024
 • Skui, Vøyenenga og Rud i 2024
 • Tanum, Jongsåsen og Slependen i 2024/2025
 • Haslum, Løkeberg, Bekkestua og Høvik i 2025
 • Hosle, Østerås og Eiksmarka i 2025/2026
 • Stabekk, Jar, Nadderud og Voll i 2025/2026
Figur 2 Overordnet framdriftsplan

Delprosjekt 2023

Planlegging av delprosjektet er i gang. Det skal skiftes ut ca. 3.000 lysarmaturer og etableres over 30 stk. nye veilysskap i løpet av 2023. Veilysanleggene bygges om for å være spenningssatt døgnet rundt.

Fremdriftsplan for Delprosjekt 2023:

 • Utskifting av lysarmaturer: utføres i april - oktober 2023
 • Etablering av nye veilysskap og ombygging av veilysnett: utføres i juni - desember 2023

Lysarmaturer som skal skiftes ut i område Lommedalen og Bærums Verk (merket med rødt):

Kart for sone 6. 

Kart for sone 6 (i vedlegg)

Lysarmaturer som skal skiftes ut i område Kolsås og Rykkinn (merket med rødt):

Kart for sone 5

Kart for sone 5

Lysarmaturer som skal skiftes ut i område Snarøya og Strand (merket med rødt):

Kart for sone 3 

Kart for sone 3

For mer informasjon kontakt