Fremtidens gatelys

Bærum kommune reduserer energiforbruket og bedrer lysmiljøet ved å ta i bruk moderne teknologi.

Fremtidens utendørsbelysning

Prosjekteier
Miljøtekniske tjenester ved kommunalsjef Svein FInnanger
Prosjektleder
Prosjektenheten ved Kirill Semenov
Veilysforvalter
Vei og trafikk ved Ola Kappelslåen

Som mange av Bærums innbyggere allerede har lagt merke til er Bærum kommune ved Miljøtekniske tjenester nå i gang med en storstilt oppgradering og forbedring av veibelysningen i kommunen. Vi har kalt prosjektet for «Framtidens utendørsbelysning», og dette arbeidet ble oppstartet i 2017. Vi ønsker med denne hjemmesiden å orientere om prosjektet, samtidig som alle som ferdes i Bærum kommune kan se når vi skal gjøre tiltak i deres nærområde.

Bærum kommune har satset på noe som kan omtales som «smart utendørsbelysning», og kort fortalt kan vi styre lysstyrken opp og ned i hver enkelt veilysarmatur, få statusmelding fra denne, varsel om feil samt energiforbruk. Dette gir oss muligheten til å redusere energiforbruket betydelig, forbedre lysmiljøet og redusere lysforurensing, samt effektivisere drift og vedlikehold.

Utendørsbelysningen i Bærum kommune

Bærum kommune har ansvar for over 21.000 utendørsarmaturer, fordelt på flere virksomheter internt i kommunen. Over 80% av disse lyspunktene er vei- og gatebelysning, men vi har også ansvaret for lyset ved skoler og barnehager, idrettsanlegg, lysløyper og gravplasser. I tillegg har vi driftsansvar for såkalt «privat veilys», hvor vi har inngått veilysavtale med forskjellige veilag, borettslag og andre private aktører om å sørge for lys på deres områder mot betaling.

Veibelysningen langs fylkesveiene i Bærum kommune driftes av Akershus Fylkeskommune, mens veilyset på E16- og E18 driftes av Statens vegvesen. Begge disse aktørene har Bærum kommune et nært samarbeid med.

Oversikt for belysning som Bærum kommune har ansvaret for kan man se her

Mål for prosjektet

 • Energibesparelse gjennom tilpasning av lysnivået over døgnet og årstiden
 • Minimalisere lysforurensing og bedre lysmiljøet
 • Modernisere styringssystem for utendørsbelysning
 • Tilrettelegge for Smart City
 • Skifte ut utrangerte lysarmaturer
 • Etterleve lovpålagte krav om godkjent energimåling av veilys
 • Tilrettelegge for rimeligere og mer fremtidsrettet drift

Om styringssystem

I 2018 har Bærum kommune anskaffet styringssystem fra firmaet Datek Light Control AS.

Prinsippet for styringssystemet er vist i figur nedenfor.
«Hjertet» i systemet er de såkalte Gateways (basestasjoner). Alle utendørsarmaturer leveres med en styringsnode / Light Control Unit (LCU), og disse sørger for at armaturet kommuniserer med serveren via nærmeste Gateway.

Mer informasjon om system finnes på her

Fremtidens utendørsbelysning, hvor samtlige lysarmaturer er styrt via radiosignaler i et Mesh-nettverk. Lysarmaturene kan styres individuelt fra PC, mobiltelefon og app.
Fremtidens utendørsbelysning, hvor samtlige lysarmaturer er styrt via radiosignaler i et Mesh-nettverk. Lysarmaturene kan styres individuelt fra PC, mobiltelefon og app.

Hva er allerede gjort

Bærum kommune har i 2018 etablert rundt 40 stk. gateway som dekker nå hele kommunen via et radio-nettverk.

Videre har Bærum kommune skiftet ut kvikksølvarmaturer og belysning i samleveier. Arbeidet ble utført i 2019-2020.

I samarbeid med Eiendomsavdeling ble det utført pilotprosjekt på 6 skoler. Her inngikk også lysstyring via bevegelsesdetektorer og publikumsbetjening, enten via lokal bryter eller via en egen App.

I 2020 ble det foretatt en nærmere evaluering, og på bakgrunn av denne, besluttet å videreføre satsingen på smart utendørsbelysning, hvor neste område ble Fornebu.

Arbeidene på Fornebu avsluttet høsten 2022 og omfattet oppgradering av ca. 1.000 veilysarmaturer og ombygging av samtlige veilysfordelinger.

I 2023 har Bærum kommune skiftet ut ca. 3.000 armaturer i områdene Snarøya, Strand, Kolsås, Gommerud, Rykkinn, Gullhaug, Bærums Verk og Lommedalen. Over 30 nye veilysfordelinger etableres i disse områdene, og arbeidet avsluttes våren 2024.

Videre arbeid

Fremdriftsplan

 • Evje, Gjettum, Blommenholm og Høvik Verk
 • Skui, Vøyenenga og Rud i 2024
 • Sandvika i 2025
 • Haslum, Løkeberg, Bekkestua og Høvik i 2026
 • Hosle, Østerås og Eiksmarka i 2026
 • Stabekk, Jar, Nadderud og Voll i 2026
 • Tanum, Jongsåsen og Slependen i 2027

 

Kart over belysning

Etappe 2024

Etappe 2024 omfatter utskifting av ca. 2.000 lysarmaturer og etablering av 12 nye veilysskap i løpet av 2024.

Fremdriftsplan for etappe 2024:

 • Utskifting av lysarmaturer: utføres i mai - oktober 2024
 • Etablering av nye veilysskap: utføres i juli - desember 2024

Detaljert oversikt for etappe 2024 kan man se her

Prosjekt Framtidens lysanlegg 2024.

Lysarmaturer som skal skiftes ut i 2024 er merket med rødt i kart nedenfor.

Armaturer i Sandvika som skal skiftes ut i 2025 er merket med blått i kart nedenfor.

Kart over armaturer

For mer informasjon kontakt