Rykkinn skole SmartCity

FutureBuilt-prosjektet er et fremtidsrettet skoleanlegg med høye miljøambisjoner både når det gjelder material- og energibruk.

Nøkkeldata

Byggherre
Skuleveg AS
Arkitekt
Arkitektgruppen Lille Frøen AS | Bjørbekk & Lindheim AS | Kapsel design as
Rådgivere
Norconsult AS, Krøderen elektro As, Multiconsult AS, Brekke & Strand Akustikk AS
Hovedentreprenør
Veidekke entreprenør AS

Rykkinn skole, avdeling Berger, er en tre-parallell barneskole for 1.–7. trinn med plass til 650 elever. Foruten undervisningslokaler inneholder også skolen en flerbrukshall og forsamlingssal til større arrangementer. 

Skolen ble bygget som et FutureBuilt-prosjekt. Den tilfredsstiller energimerke A, samt kravene til passivhus. Energiforsyningen går via en varmepumpe med energibrønner.

Rykkinn skole ble bygget som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS-kontrakt) og ble gjennomført som en totalentreprise. Skolen åpnet til skolestart høsten 2016.

Mer informasjon på nettsiden til FutureBuilt.