Fornebu S

Verdens første kjøpesenter med BREEAM outstanding-sertifisering. Et passivhus med solcellepark og solcellepaneler, og grønt tak.

Fornebu S

Prosjekteier
KLP Eiendom

Fornebu S åpnet i 2014 som verdens første kjøpesenter med BREEAM outstanding-sertifisering. Senteret er også passivhus, har solcellepark på taket og solcellepaneler på fasade, og henter varme og kjøling fra sjøen.

Så godt som all den plasstøpte betongen er av lavkarbontype.

Det er etablert et grønt tak på ca. 5 000m2 med ca. 77 plantearter som speiler naturtypen som finnes på Fornebulandet.

Fornebu S har mottatt flere nasjonale og internasjonale priser. Bygget vant blant annet Byggeindustriens pris for Årets Bygg 2014 og BREEAM Awards 2015 i kategoriene detaljhandel og publikumspris.