Medisindispenser

Digitalisering og bruk av frihets- og velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel for at innbyggerne kan oppleve økt frihet, trygghet og mestring.

Fakta

Prosjekteier
Bærum kommune

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde eller forbedre egen livssituasjon, uavhengig av alder og funksjonsnivå.

  • Lokaliseringstjeneste GPS: Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende trygge. Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som GPS-enheten gir til å lokalisere og bistå vedkommende.
  • Elektronisk dørlås (e-lås): E-låsen åpnes med et signal, såkalt «digital nøkkel» som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell. E-låsen er ikke synlig fra utsiden og bruker fortsetter å bruke vanlig nøkkel.
  • Medisindispenser: En elektronisk medisindispenser gir brukeren påminnelse om å ta medisin. I tillegg varsler den hjemmesykepleien dersom medisinen ikke blir tatt.
  • Trygghetsalarm: En liten radiosender med en alarmknapp knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien.
  • Fallsensorer: Detekterer fall og etter en viss tid i horisontal stilling sender den varsel til en mottaker, for eksempel helsepersonell eller pårørende.
  • Fuktsensor: Registrerer fukt i sengen og varsler omsorgspersonell.