Elbilpool

Bærum kommune har hele 130 elbiler i bilparken. 21 elbiler inngår i en bilpool for medarbeidere som bruker bilene til tjenestekjøring.

Fakta

Prosjekteier
Bærum kommune

– Vi skal være en klimaklok kommune. Derfor må kommunen bidra, og feie for egen dør – og redusere egne utslipp. Elbilparken vår er en del av vårt arbeid for å oppnå dette, sier kommunalsjef for tekniske tjenester Svein Finnanger. 

Totalt består Bærum kommunes bilpark av 273 personbiler og 130 varebiler. I september 2020 hadde kommunen 130 elbiler i personbilparken og 34 elvarebiler. I bilparken finnes også 11 biogassbiler, 3 hydrogenbiler og 38 hybridbiler. 

Noen av kommunens elbiler inngår i en felles bilpool for medarbeidere. 

– Ordningen er en del av kommunens klimasatsing. Medarbeidere som kjører i tjenesten trenger ikke å ha med egen bil til jobb og dermed blir behovet for parkering redusert. I tillegg øker vi bruken av elbil og reduserer utslipp av CO2, sier Finnanger.

Relaterte prosjekter