Helelektrisk mobilitet på Fornebu Smart kommune

Bærum kommune og SmartCity Bærum skal igangsatte en konseptutredning om «Helelektrisk mobilitet på Fornebu». Gjennom fire workshops skal prosjektet belyse ulike temaer, muligheter og barriere for hvordan Fornebu innen 2027 skal være etablert som et nullutslippsområde.

Nøkkelinformasjon

Samarbeidspartnere
Bærum kommune, Oslo kommune, Asker kommune, SmartCity Bærum, Ruter, Statens Vegvesen, Akershus FK, Teleplan Eiendom, OBOS, Selvaag, Hafslund Nett, AVIS, Møller Mobility, Asplan Viak, LOS Energy, Acando, Volvo

Hvor godt rustet er vi egentlig for dette, hvis all mobilitet også blir helelektrisk hva skjer med strømnettet, hvilke nye forretningsmodeller kan vi vente oss og hvordan skal det tilrettelegges for dette? Hvilken rolle kan smarte bygg, energisystem og forretningsmodeller spille i på veien til Fornebu 2027? Hvordan kan kommunen som planmyndighet og utbyggere vri investeringene mot grønne løsninger og øke innovasjon? 

Dette er noen av spørsmålene vi stiller i prosjektet, og som Asplan Viak vil legge til grunn i sin konseptutredning

Prosjektet gjennomføres i regi av SmartCity Bærum. Modellen med å jobbe frem felles kunnskap om fremtidens løsninger er i tråd med SmartCity Bærum sin nye strategi «Sammen om fremtidens løsninger».

Utbyggere og kommunen løfter sammen en konkret utfordring: hva skjer når transporten på Fornebu må være nullutslipp og hva skal til for å tilrettelegge for dette. SmartCity Bærum inviterer både utbyggere, næringsliv og kommune til å diskutere dette i fire workshops.

Kontaktpersoner