Elgefaret 80-82

Bærum kommune skal bygge 12 nye omsorgsboliger på Østerås. Prosjektet skal være et FutureBuilt-prosjekt og er en del av kommunens Klimastrategi 2030.

Elgfaret 80–82

Prosjekteier
Bærum kommune
Prosjektleder
Ricardo Rocha
Ferdigstillelse
2020
Samarbeidspartner
FutureBuilt

Omsorgsboligene har flere forbildeegenskaper som skal bidra til å teste ut klimavennlige og fremtidsrettede løsninger.

Materialene i bygget skal ha lavt karbonavtrykk, og det skal benyttes massivtre som hovedmateriale. Bygget skal benytte velferdsteknologi tilpasset brukerne som forenkler hverdagen med fjernstyring og automatisering av utstyr og anlegg.

Det ønskes å benyttes solceller kombinert med batteri for lagring til lading av rullestoler, sykler og elbiler.

Bygget skal planlegges ved å benytte BIM (Bygnings Informasjons Modellering) slik at informasjon om bygget blir samlet digitalt på ett sted. Teknologi og informasjon skal bidra til at brukerne blir deltakere i prosjektet.

Det skal videre tilstrebes at prosjektet gjennomføres som utslippsfri byggeplass.

Prosjektet har fått tildelt midler fra Miljødirektoratet for klimasatsning i kommunen.

Kontaktpersoner