Eldre handler på nett

Hjelp til å handle mat på nett og få den levert hjem.

Fakta

Prosjekteier
Bærum kommune
Samarbeidspartner
Kolonial.no

Hjemmetjenesten bestiller dagligvarer fra kolonial.no sammen med bruker på et nettbrett som hjemmetjenesten har med seg. Netthandelen frigjør tid for hjemmetjenesten til andre oppgaver.

Leveringspunktet til kolonial.no er Bærum storkjøkken. Storkjøkkenets egne sjåfører kjører varene hjem til bestiller.