Ruter reiseapp SmartCity

Ruter og SmartCity Bærum ønsker å teste ut en ny app for kombinert mobilitet for arbeidsreiser. Appen vil inneholde reisemidler som kollektiv, bysykkel, taxi og parkering.

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier
Ruter
Prosjektleder i Ruter
Tommy Vestlie
Oppstart
2018
Deltakere
SmartCity Bærum partnere som Acando, Norconsult, OBOS, Ruter, Bærum kommune og Accenture.

Piloten skal teste ut hvordan ulike former for reisealternativ i kombinasjon (kombinert mobilitet) kan brukes i folks arbeidshverdag, gjennom en ny app.

I appen kan pilotkunden velge mellom ulike reiseformer, som kollektivtransport, bysykkel og taxi. Appen vil også kunne foreslå raskeste fremkomstmiddel basert pilotkundens møtekalender.

Kvitteringer og informasjon om gjennomførte arbeidsreiser vil lagres i appen. Slik kan brukeren enkelt få en samlet oversikt over reisene sine, og overføre utleggene til bedriftens reiseregningssystem.

Pilotbedriften kan med denne appen oppfordre sine ansatte til å reise mer miljøvennlig i arbeidssammenheng med gange, sykkel og kollektivtransport.

Det er Ruter som utvikler selve appen, mens SmartCity Bærum bidrar med å koble på pilotbedrifter og å gjennomføre piloten.