Sandvika oversiktsbilde

Smarte bygg programmet skal utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk

Smarte bygg

Etablert
i 2019 under Eiendom
Piloterer
nye løsninger og teknologi med gevinster for vårt samfunn
Fokuserer
på reduserte kostnader, bedre tjenester og smartere bruk av byggene våre
Samarbeider
på tvers av sektorene i Bærum kommune

Hva er Smarte bygg programmet?

Programmet skal styre og tilrettelegge for flere prosjekt som vil levere løsninger, kompetanse og annet, i omstillingsarbeidet til kommunen mot fremtidens eiendomsledelse. Smarte Bygg er et program i Bærum kommune Eiendom, som er en del av Bærum kommunes sektor Bymiljø og eiendom.

Oppdraget er «hvordan utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk»

Hvilke effektmål har programmet definert?

  • Gode brukeropplevelser
  • Lærende bygg og organisasjon
  • Riktig ressursbruk og lavere miljøbelastning

Smarte bygg er til for hele Bærum kommune. Vi jobber på tvers av sektorer og skal bidra til det teknologiske løftet og Digital transformasjon som også omhandler menneskene. Dette vil være et kontinuerlig arbeid kommunen må jobbe med for å følge utviklingen i samfunnet.

Lær mer om Digital transformasjon på DigDir sine nettsider

 

Hva menes med Smarte bygg?

Smarte Bygg er et program som skal bruke ny teknologi for å skape mer effektive og brukervennlige bygg for innbyggere og ansatte i Bærum Kommune.

Hva er et program?

Et program er en samling av prosjekter som har felles mål og ofte felles ledelse. I Smarte bygg kaller vi disse prosjektene for piloter.

Hva er en pilot?

Programmet benytter en metodikk som innebærer at vi utvikler små prosjekter som vi kaller piloter som testarena for ny teknologi eller endrede prosesser. Med piloter gjennomfører vi testing eller implementering av løsninger som dekker et behov og som har tydelige gevinster. En pilot varer typisk i 3-6 måneder. Noen piloter er så vellykkede at de får et utvidet omfang eller blir et prosjekt, mens andre gir god læring men ikke tilstrekkelig effekt og avsluttes. Kostnadsramme, risiko og omfang for en pilot er begrenset.

Hva kan smart styring av bygg være?

I samarbeid med Kontrollsenteret, som er en sentral for overvåking av eiendommer, gjøres det stadig piloter for å løfte kommunens bygg teknologisk. Gjennom bruk av nye typer sensorer, IOT-enheter, styringssystemer og lignende, kan vi overvåke og feilrette raskere og mer effektivt i samarbeid med driftsenheten.

Hva er Digital transformasjon?

Bærum kommune er i kontinuerlig endring. Teknologi hjelper oss med stadig mer, men det krever også at vi som ansatte eller innbyggere også må henge med. Vi må våge å tenke annerledes og prøve nye løsninger. Dette samspillet kaller vi Digital transformasjon og er noe vi stadig jobber med i form av piloter.

Er Kunstig intelligens et tema også?

Ja! Ny teknologi gjør at vi kan jobbe mer effektivt og fokusere på det som gir merverdi. Kommunen følger utviklingen nøye og tar i bruk KI der det gir tydelige gevinster og nytte for samfunnet vårt. Vi har allerede flere tjenester med elementer av kunstig intelligens – og mange flere vil komme i tiden framover.