Sandvika oversiktsbilde

Hvordan kan Bærum kommune utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk?

Fakta om Smarte bygg

Dette er Smarte bygg
Smarte Bygg er et program som skal bruke ny teknologi for å skape mer effektive og brukervennlige offentlige bygg for innbyggere i Bærum Kommune. Lenger ned kan du se informasjon om noen av prosjektene vi har pilot på.
Prosjekter
Lenger ned kan du se informasjon om noen av prosjektene vi har pilot på. Vi har delt prosjektene våre inn i fire prioriterte utviklingsområder innenfor Smarte Bygg
Datainnsamling, visualisering og analyse
handler om å vise frem data vi har samlet inn på en lettfattelig og visuelt forståelig måte. Rapporter, dashboard og informasjonsskjermer kan typisk være en del av dette området
Smart renhold
behovsstyrt renhold, rengjøringsroboter og annen ny teknologi omfattes av Smart Renhold
Smart Styring av Bygg
bruk av nye typer sensorer, IOT-enheter, styringssystemer og lignende
Smart booking og adgangskontroll
handler om å gi ansatte, innbyggere, pårørende, lag og foreninger, og andre få adgang til riktig bygg til riktig tid, og med riktige ressurser tilgjengelig

Programmet Smarte Bygg skal styre og tilrettelegge for flere prosjekt som vil levere løsninger, kompetanse og annet, i omstillingsarbeidet til kommunen mot fremtidens eiendomsledelse. Smarte Bygg er et program i Bærum kommune Eiendom, som er en del av Bærum kommune Organisasjon Strategi og Utvikling (OSU). OSU har overordnet ansvar for tjenester levert internt i kommunen.  

Hvordan utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk.

Programmet har foreløpig definert tre effektmål:

  • Gode brukeropplevelser
  • Lærende bygg og organisasjon
  • Riktig ressursbruk og lavere miljøbelastning

Pr mai 2020 har kommunen valgt ut fire utviklingsområder hvor det skal gjennomføres prosjekter innenfor:

  • Datainnsamling, visualisering og analyse
  • Smart styring av bygg
  • Smart adgangskontroll og booking
  • Smart renhold

Relaterte prosjekter