Digital skolehverdag

Ved å trekke digitale verktøy som nettbrett inn i undervisningen vil bærumsskolen ruste sine elever for fremtiden. En digital skolehverdag handler om nye måter å lære på.

Digital skolehverdag

Prosjekteier
Bærum kommune

Digital skolehverdag er et av de største satsingsområdene i bærumsskolen og et paradigmeskifte i norsk skole. Nå har alle 16 000 elever og lærere ved barne- og ungdomsskolene i Bærum hvert sitt nettbrett.

Å gjøre skolehverdagen digital handler om nye måter å lære på. Målet med Digital skolehverdag er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolehverdagen.

Erfaringene med Digital skolehverdag så langt er at elevene opplever læringen som mer effektiv og motiverende enn tidligere. De opplever at det blir lettere å ha oversikt over eget arbeid og innleveringer, at de mottar flere tilbakemeldinger på eget arbeid og at det er lettere å samarbeide.

I tech-podkastserien «Teknologi. Av og for mennesker» laget av Oslo Business Forum og Atea, tar prosjektleder Christian Sørbye Larsen lytterne tilbake til da Bærum kommune startet det han omtaler som et prøve-og-feile-prosjekt gjennom skoleåret 2012-2013. Hør episoden her.

Kontaktpersoner