Holde hånd voksen og barn

Bærum kommune har ambisiøse klimaambisjoner på Fornebu. På Fornebu skal være lett å leve et kortreist liv og velge grønne mobilitetsløsninger.

 • Men hva vet vi om hverdagsreisene til de som bor på Fornebu?
 • Hvordan er hverdagen til en småbarnsfamilie?
 • Lever de det kortreiste livet?
 • Hvilke løsninger velges for å få hverdagen til å fungere, når tiden ikke strekker til?

For å finne ut mer om dette, ønsket vi å spørre barnehagefamiliene på Fornebu om deres reisevaner i hverdagen og hva som skal til for at de vil velge miljøvennlige reiser. En enkel kartlegging av reisevanene til barnehagefamilier ble gjennomført høsten 2022, med søkelys på hverdagen og reisen til og fra barnehagen. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge forhold som kan ha betydning for å utvikle og iverksette tiltak som i større grad møter innbyggernes behov.

Kartleggingen viser at;

 • Mange familier bor i kort avstand til barnehagen (under 500 meter)
 • 58 % av de som har svart velger å gå til barnehagen 
 • Transportmønsteret endrer seg for reisene mellom barnehage og jobb
 • Valg av transportmiddel endrer seg noe i vinterhalvåret.

Tiden, været og komplisert logistikk

i hverdagen oppgis som årsaker til valg av fremkomstmiddel. Noen løsninger som påpekes er;

 • Mer fleksible åpningstider i barnehagen
 • Et kollektivtilbud med raskere ruter, færre overganger og lavere pris.
 • Insentiver som tilskudd til el-lastesykkel og ordning med buss som frakter barna mellom hjem og barnehage, trekkes også frem.

Undersøkelsen ble utarbeidet av SmartCity Bærum i samarbeid med tjenestesteder i kommunen.

Sammendrag kartlegging reisevaner Fornebu november 2022