Storøya senter

Et lavenergiprosjekt med blant annet Nordens første passivhus-barnehage og energipark.

Storøya senter er lokalisert midt på den gamle rullebanen på Fornebu. Sentret inneholder blant annet barneskole, barnehage, familiesenter med helsestasjon, flerbrukshall og parkeringskjeller. På uteområdet finner man kunstgress- og grusbaner, skatepark og lekeområde.

Barnehagen er bygget som passivhus. Da barnehagen åpnet i 2010 var dette Nordens første passivhus-barnehage. Resten av senteret er bygget etter lavenergiprinsippet, som blant annet innebærer mer isolasjon i vegger og vinduer enn tradisjonelle bygg.

Anlegget inneholder en energipark som produserer strøm uansett vær, med mikrokraftverk (oppsamlet regnvann fra tak), solcellepanel på vegg og vindmølle på tak. Solfangere for oppvarming av dusjvann til seks idrettsgarderober er plassert på taket av flerbrukshallen. Det benyttes energieffektiv belysning.

Senteret åpnet i 2010.

 

Relaterte prosjekter