IFlink SmartCity

IFlink er et forskningsprosjekt som skal teste ut «real-time» luftkvalitetsdata fra ulike luftkvalitetssensorer som finnes på markedet.

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier
Oslo kommune
Prosjektleder
Norsk Institutt for Luftforskning
Prosjektleder i Bærum kommune
Grete Husø
Samarbeidspartnere
Bergen, Bærum, Drammen, og Kristiansand kommune, Telenor, Telia, OsloMet, Vicotee
Ferdigstilles
2021

Prosjektet ønsker å teste ut relativt billige sensorer for luftkvalitet og andre miljødata som for eksempel støy. 

Bærum kommune vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonens med sine innbyggere. Dagens to stasjonære luftkvalitetsmålere er dyre i anskaffelse og drift, og det er derfor interessant å teste ut enklere og billigere luftkvalitetssensorer.

En av utfordringene som skal testes ut i prosjektet er at det fortsatt er en del usikkerhet knyttet til datakvaliteten til de billige sensorene. IFlink-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på flere lokale steder, og samtidig sikre god kvalitet på måleresultatene.

Kontaktpersoner