Søkeresultat:

Politisk behandling av E18

Beslutningsprosessen for ny E18 omfatter Nasjonal transportplan (NTP), Statens Vegvesens planprosesser og kommunale planprosesser.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:49   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:13

Bærum stiller E18-garanti

Kommunestyret 23. september vedtok å stille garanti på inntil 3,18 mrd. for å sikre låneopptak til ny E18. Den samlede garantien i låneopptak er 15,1 mrd. kr.

Publisert 23. sep. 2020 kl. 19:32   |  Oppdatert 26. jul. 2021 kl. 10:17

Ny løsning for E18

Fylkesrådet i Viken, bestående av AP og SP, støtter garantien mellom Lysaker og Strand, og Bærum kommune vil bidra til at hele etappen blir realisert.

Publisert 24. aug. 2020 kl. 14:19   |  Oppdatert 26. jul. 2021 kl. 10:21

Gode nyheter om E18 fra Stortinget

Arbeiderpartiets beslutning om å støtte ny E18 på Stortinget er gode nyheter, slår ordførerne i Asker og Bærum, Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog fast.

Publisert 04. jun. 2020 kl. 13:59

E18 -prosjektet

Gjennom vinteren 2020 har det vært intense forhandlinger i Oslopakke 3 for å gjøre E18 prosjektet bedre, billigere og «grønnere».

Publisert 16. jun. 2020 kl. 08:11   |  Oppdatert 23. jun. 2021 kl. 10:21

Ny E18 – vi ber om dialog og fremdrift

Fra rød støysone til grønn byutvikling: Ny E18 – vi ber om dialog og fremdrift. Uttalelse fra Interkommunalt politisk råd – Asker og Bærum 04.02.2020

Publisert 05. feb. 2020 kl. 22:10   |  Oppdatert 13. feb. 2020 kl. 17:57

E18-garantiene på plass

23. september vedtok Bærum kommunestyre garanti for et maksimalt låneopptak for Vegfinans Viken AS, begrenset oppad til 3,18 mrd. kroner for lån.

Publisert 25. sep. 2020 kl. 09:42   |  Oppdatert 23. jul. 2021 kl. 13:18

Ny E18: Tiden inne for å finne løsninger

Fylkestinget i Viken vedtok 13. februar å trekke garantien for E18 Lysaker – Ramstadsletta som tidligere er vedtatt av Akershus fylke i oktober 2018.

Publisert 13. feb. 2020 kl. 17:28   |  Oppdatert 03. mar. 2020 kl. 10:46

Ber kommunedirektøren utrede E18-handlingsrom

Forhandlingene om Oslopakke 3 skulle være avsluttet og resultatet formidlet til statsråd Hareide innen 21. april. Det forhandles nå på overtid.

Publisert 22. apr. 2020 kl. 14:43   |  Oppdatert 27. apr. 2020 kl. 10:50

Krever fortgang for ny E18 med buss- og sykkelvei

Ny E18 mellom Asker og Bærum er en nasjonal hovedpulsåre, et byutviklingsgrep og et nødvendig miljøtiltak for å begrense støy og bedre luftkvaliteten.

Publisert 18. feb. 2019 kl. 10:40   |  Oppdatert 22. jun. 2021 kl. 14:44

E18 Etappe 1 Lysaker – Ramstadsletta

Etappe 1 - inngår i ny Nasjonal transportplan 2020-2032. Statens vegvesen har allerede satt i gang forberedende veiarbeider på denne veistrekningen.

Publisert 03. mai. 2021 kl. 08:00   |  Oppdatert 14. jul. 2021 kl. 09:16

E18 Etappe 2 Ramstadsletta - Nesbru

Etappe 2 E18 Ramstadsletta – Nesbru tar med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad

Publisert 03. mai. 2021 kl. 08:03   |  Oppdatert 23. jun. 2021 kl. 10:21

Bakgrunnsdokumenter

Konsekvenser ved dagens E18 og muligheter ved nytt veisystem med bussgate og sykkelvei er dokumentert i en rekke studier og rapporter.

Publisert 10. nov. 2017 kl. 08:32   |  Oppdatert 18. jun. 2020 kl. 15:02

Finansiering

Nye E18 med bussvei og hovedsykkelvei. E18 er et eget prosjekt utenfor Oslopakke 3 fordi det er for stort til å finansieres gjennom pakken.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:53   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:12

Vei og kollektivtrafikk

Den kommende befolkningsveksten skaper behov for mer effektive og miljøvennlige samfersdelsløsninger. Ny E18 og Fornebubanen er to av dem.

Publisert 14. aug. 2015 kl. 15:11   |  Oppdatert 04. mai. 2021 kl. 08:35

Nasjonal transportplan 2022–2033

- Vi er svært tilfreds med at NTP sikrer E18 etappe 1. Dette viderefører stortingsflertallet bestående av AP, H og V.

Publisert 19. mar. 2021 kl. 12:24   |  Oppdatert 22. jun. 2021 kl. 14:41

Ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei

Den kommende befolkningsveksten skaper behov for mer effektive og miljøvennlige samfersdelsløsninger. Ny E18 og Fornebubanen er to av dem.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:48   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:11

Ny milepæl for Sandvika

For få dager siden markerte vi oppstart av reguleringsplanen for andre etappe av ny E18 fra Ramstadsletta til Nesbru.

Publisert 11. mai. 2021 kl. 09:12   |  Oppdatert 14. jul. 2021 kl. 13:20

Nytt veisystem

Planen for ny E18 gjennom Bærum innebærer et helt nytt veisystem som tilrettelegger bedre for busser, fotgjengere, syklister og næringstransport.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:48   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:13

Grønn urbanisering

Bærums arealplan 2015-2030 har fått tilnavnet "Grønn urbanisering". Planen legger til rette for den kommende befolkningsveksten i kommunen.

Publisert 28. aug. 2015 kl. 09:39   |  Oppdatert 23. jul. 2021 kl. 09:57

Områderegulering av Dumpa på Fornebu

Kommunestyret 25. november vedtok områdereguleringen for Oksenøyveien 16, den såkalte Dumpa. Dumpa ligger ligger innerst i Holtekilen, lengst nord på Fornebu.

Publisert 25. nov. 2020 kl. 19:41   |  Oppdatert 21. jul. 2021 kl. 08:10

0 - 25 av totalt 194