Søkeresultat:

E18 Etappe 1 Lysaker – Ramstadsletta

Etappe 1 - inngår i ny Nasjonal transportplan 2020-2032. Statens vegvesen har allerede satt i gang forberedende veiarbeider på denne veistrekningen.

Publisert 03. mai. 2021 kl. 08.00   |  Oppdatert 17. jan. 2023 kl. 11.22

E18

Gjennom vinteren 2020 var det intense forhandlinger i Oslopakke 3 for å gjøre E18 prosjektet bedre, billigere og «grønnere».

Publisert 18. jan. 2022 kl. 11.17   |  Oppdatert 07. jul. 2022 kl. 10.56

E18 Etappe 2 Ramstadsletta - Nesbru

Etappe 2 E18 Ramstadsletta – Nesbru tar med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad

Publisert 03. mai. 2021 kl. 08.03   |  Oppdatert 23. aug. 2023 kl. 17.18

Skuffet over manglende E18-satsning

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum, reagerer sterkt på at ny E18 ikke lenger er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) .

Publisert 22. mar. 2024 kl. 15.36

E18-garantiene på plass

23. september vedtok Bærum kommunestyre garanti for et maksimalt låneopptak for Vegfinans Viken AS, begrenset oppad til 3,18 mrd. kroner for lån.

Publisert 25. sep. 2020 kl. 09.42   |  Oppdatert 27. jul. 2022 kl. 11.58

E18 Vestkorridoren må sikres fremdrift

Nasjonal transportplan offentliggjøres 22. mars. For Asker og Bærum kommuner er fremdriften på nye E18 av svært stor betydning for den videre utviklingen av tettstedene våre. Nasjonal transportplans prosjekter prioritere...

Publisert 22. mar. 2024 kl. 09.05

Krever fortgang for ny E18 med buss- og sykkelvei

Ny E18 mellom Asker og Bærum er en nasjonal hovedpulsåre, et byutviklingsgrep og et nødvendig miljøtiltak for å begrense støy og bedre luftkvaliteten.

Publisert 18. feb. 2019 kl. 10.40   |  Oppdatert 22. jun. 2021 kl. 14.44

U1C16-Samhandlingslab

Samhandlingslab i 1 underetasje med utsikt mot E18. Moderne AV-utstyr og godt lydisolert. Rommet har en fleksibel møbelering

Publisert 27. apr. 2023 kl. 13.28   |  Oppdatert 08. mai. 2023 kl. 20.19

Ny E18 – en utfordring for nabolag

Realisering av ny E18 gjennom Bærum har vært en årelang og krevende prosess. Vi ble svært glade da det endelig ble fattet et stortingsvedtak om å bygge veien.

Publisert 17. jan. 2022 kl. 07.52   |  Oppdatert 20. jul. 2022 kl. 13.01

Lakseberget, Sandvika

Lakseberget ved Sandvika er i kommunedelplanen regulert som fremtidig utfyllingsområde. Sannsynlige leverandørene av masser er E18-prosjektet og Fornebubanen.

Publisert 15. mar. 2021 kl. 11.31   |  Oppdatert 06. sep. 2021 kl. 09.36

Prosjekter vei, trafikk og kollektivtrafikk

Her finner du informasjon og lenker til prosjekter innen vei, trafikk og kollektivtrafikk som blant annet Fornebubanen og E18.

Publisert 17. jan. 2022 kl. 11.12   |  Oppdatert 11. jan. 2023 kl. 11.38

Magnus Poulssons vei 7

Magnus Poulssons vei 7 er et næringsbygg som skal ligge ut mot E18. Planen ligger ute på høring til 16. januar 2023.

Publisert 17. mar. 2023 kl. 13.02   |  Oppdatert 02. okt. 2023 kl. 12.22

Ny milepæl for Sandvika

For få dager siden markerte vi oppstart av reguleringsplanen for andre etappe av ny E18 fra Ramstadsletta til Nesbru.

Publisert 11. mai. 2021 kl. 09.12   |  Oppdatert 14. jul. 2021 kl. 13.20

Sandvika sjøfront

Arealer langs sjøfronten kan utvikles til nye formål, når ny E18 står ferdig rundt 2030. Den strekker seg fra Kjørbo, Kadettangen og helt ut til Solvikstranda.

Publisert 16. mar. 2023 kl. 14.11   |  Oppdatert 27. mar. 2023 kl. 09.53

4. Samferdsel

Siden 1600-tallet har noen av landets viktigste transportårer gått gjennom Bærum. Kongeveien fra Kongsberg til Christiania, nå E18, ble anlagt i 1665.

Publisert 22. okt. 2020 kl. 10.54   |  Oppdatert 21. jun. 2021 kl. 09.34

U1C15-Møterom

Møterom i 1 underetasje med sofa, stoler og småbord, plass til 16 personer. Uformelt innredet med utsikt mot E18.

Publisert 20. apr. 2023 kl. 13.27   |  Oppdatert 09. mai. 2023 kl. 08.14

Tunnelen under E18 ved Strand stenges

Fra og med mandag 13. juni vil undergangen på Strand være stengt for biltrafikk i fire uker. Vegen vil i perioder være stengt for fotgjengere.

Publisert 10. jun. 2022 kl. 11.29   |  Oppdatert 25. jul. 2022 kl. 14.24

Lakseberget

Lakseberget er området som ligger innerst i Sandviksbukta, sør for E18, mellom øya Danmark og Sjøholmen. Planforslaget er ute til høring.

Publisert 16. mar. 2023 kl. 13.58   |  Oppdatert 23. aug. 2023 kl. 17.26

Lakseberget

Lakseberget er området som ligger innerst i Sandviksbukta, sør for E18, mellom øya Danmark og Sjøholmen. Planforslaget er ute til høring.

Publisert 02. nov. 2020 kl. 08.23   |  Oppdatert 23. aug. 2023 kl. 17.27

Samferdsel handler først og fremst om mennesker

Slik innledes nasjonal transportplan. Hadde det vært slik, ville prosjektet E18 mellom Oslo og Asker vært 7 år nærmere ferdigstillelse.

Publisert 31. mai. 2023 kl. 07.44   |  Oppdatert 09. jun. 2023 kl. 10.41

Gyssestad gård

Tunet etter Gyssestad gård troner vakkert over E18 mellom Slependen og Sandvika. Gyssestad var en staselig gård, men ikke så stor med hensyn til jord og skog.

Publisert 12. jul. 2023 kl. 09.00   |  Oppdatert 31. jul. 2023 kl. 08.10

Fornebu

Massehåndteringsområdet, Felt 8: Dette området var det sentrale området for håndtering av masser fra Fornebu-utbyggingen frem til 2019.

Publisert 15. mar. 2021 kl. 11.33   |  Oppdatert 31. aug. 2021 kl. 09.51

Friluftsøya, Fornebu

Bærum kommune arbeider med å etablere en friluftsøy utenfor Fornebu av overskuddsmasser. Strandsonen mot Fornebulandet vil bli bevart.

Publisert 15. mar. 2021 kl. 11.29   |  Oppdatert 06. sep. 2021 kl. 09.43

Brenna 

Det er innsendt et privat reguleringsforslag for midlertidig håndtering av steinmasser på Brenna (Avtjerna syd).

Publisert 15. mar. 2021 kl. 11.24   |  Oppdatert 06. sep. 2021 kl. 09.15

0 - 25 av totalt 72