Friluftsøy

Bærum kommune arbeider med å etablere en friluftsøy utenfor Fornebu av overskuddsmasser. De mest aktuelle leverandørene av masser til friluftsøya er Fornebubanen (0-2 km unna) og E18 (2-5 km unna). Det er foreslått at utfylling i hovedsak skal foregå via lekter, selv om noe utfylling fra land også vil være påkrevet. Strandsonen mot Fornebulandet vil bli bevart ved at det etableres en kanal langs land.

Mulig mottak