Resursbank skissebilde

Bærum kommune arbeider med å etablere en friluftsøy utenfor Fornebu av overskuddsmasser. De mest aktuelle leverandørene av masser til friluftsøya er Fornebubanen (0-2 km unna) og E18 (2-5 km unna). Det er foreslått at utfylling i hovedsak skal foregå via lekter, selv om noe utfylling fra land også vil være påkrevet. Strandsonen mot Fornebulandet vil bli bevart ved at det etableres en kanal langs land.