Steinskogen

Franzefoss Pukk A/S har fått tillatelse fra Klima- og miljødepartementet til å utvide arealet for uttak av pukk i henhold til gjeldende kommuneplan på sitt pukkverk på Steinskogen på Bærums verk. Arealutvidelsen vil gjøre det mulig å mellomlagre og gjenvinne steinmasser på pukkverksområdet. Gjenvinning av overskuddsstein vil medføre at tilsvarende mindre mengde av jomfruelige masser fra bruddet må sprenges ut for å produsere de pukkprodukter som markedet trenger.

Franzefoss har i tillegg fått tillatelse fra Fylkesmannen til mellomlagring og gjenvinning av steinmasser på arealer nord for dagens driftsområde. Dette området er øremerket for masser fra den planlagte vannforsyningstunnelen fra Holsfjorden til Oslo (Vann- og avløpsetaten (VAV)).

Mulig mottak